PULS møte!

PULS-møte! SAFE-huset 16.01.2019, kl. 10:00 – 15:00

SAFElement 14.12.2018

Fagforeningen i Vår Energi er på plass. Hilde-Marit Rysst og Halvor Erikstein holdt innlegg på seminar om kjemisk arbeidsmiljø. Endringer i arbeidsmiljøloven i reglene om innleie og i kravene til fast ansettelse.

Klart for Vår Energi

Leder og nestleder for de SAFE-ansatte i Fagforeningen Vår Energi, Bjørn Magne Sætervik og Jan Inge Nesheim, sier at prosessen rundt sammenslåingen av Point og Eni har vært konstruktiv og løsningsorientert.

SAFElement 30.11.2018

Det er gjennomført forhandlinger på tariffavtalen for landansatte i rederier. Vellykket verneombudssamling på Sola Strand Hotel, og vi har ny avtale mellom YS og Gjensidige.

SAFElement 30. november 2018

Det er gjennomført forhandliger på tariffavtalen for landansatte i rederier. SAFE har gjennoomført en vellykket verneombudssamling, og vi har fått en ny avtale mellom YS og Gjensidige.

Enighet om landavtalen i NR-området

Det er gjennomført forhandlinger på tariffavtalen for landansatte i rederier; NR Landavtalen. SAFE og Industri Energi har sammen blitt enige med Norges Rederiforbund.om ny tariffavtale.