Pionérarbeid innen sjøfart: starten på noe nytt

Det er dannet en ny klubb i Island Offshore for ansatte på service-fartøy. Denne klubben omfatter båtene som jobber for Island Offshore. SAFE allerede har én velfungerende klubb i Island Offshore for ansatte på flyterigger, som er omfattet av NR-avtalen. Brage Carlsen, sammen med 100 medlemmer, er lei av dagens situasjon og krever en forandring.

Ekstraordinært møte i Sikkerhetsforum 29. september

SAFE ved HMS-avdelingen, har deltatt i ekstraordinært møte med Ptils Sikkerhetsforum i dag. Det ble gitt en orientering om situasjonen, slik vi allerede kjenner den. Videre spilte flere inn spørsmål knyttet til sikkerhetstiltak, som ønske om utvidet sikkerhetssone til offshoreinstallasjoner.

Sikkerheten for trygg leveranse av energi må tas på høyeste alvor

Kombinasjonen av mediebildet og medlemmers bekymring, samt SAFEs deltakelse i interne møter og arenaer har styrket bekymringen. Gårsdagens eksplosjon og sabotasje på gassrørledningen Nord Stream 1 i Østersjøen bekrefter at trusselbildet ovenfor norsk sokkel er reelt, sier forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst.

Krever kompensasjon til overlevende og etterlatte etter Kielland-ulykken

Torsdag 22. september deltok SAFE på et mini-seminar i Oslo med Kielland-nettverket og Eva Joly. Juristen Joly krever opprettelsen av en statlig kompensasjonsordning for etterlatte og overlevende etter den største ulykken i norsk industri, der 123 personer døde og 89 overlevde i 1980. Kravet er på 1,4 milliarder kroner fordelt på 212 berørte familier.

Årsmøte i SAFE i Simon Møkster Shipping: Ønsker tariffavtale

Simon Møkster Shipping er en av de nye klubbene i SAFE på et nytt område for vår organisasjon, nemlig sjøfart offshore. Klubben gjennomførte sitt første årsmøte på SAFE-huset den 16. september 2022. Klubbleder Ørjan Grandal ønsker at flere på dette området skal mobilisere seg for å kunne stå sterkere sammen, slik at det kan kreves en tariffavtale.

Vant saken mot forsikringsselskapet: – Det er lov å reise seg opp og si ifra

Sten Tangen var ansatt i Beerenberg som industrimaler. Etter at han ble sykemeldt i 2015 og ufør i 2017, mente Protector Forsikring at han ikke var omfattet av uføreforsikring, og forsikringen han ble tilbudt etter at han fratrådte stillingen sin ble derfor avvist. Etter at saken har versert i Finanseklagenemda (FinKN) i snart to år, har Protector endelig gitt etter. Tangen får nå utbetalt uførerstatningen. Det ble inngått et forlik som Tangen er fornøyd med.

Årsmøte SAFE i Sodexo

SAFE i Sodexo hadde sitt årsmøte den 12. – 13. september 2022 på Kronen Gård i Sandnes. Det var 15 delegater pluss gjester som deltok. Temaer på årsmøtet var utfordringene i klubben, mangel på tillitsvalgte, samt gjennomgang av budsjett og resolusjoner.

Forhandlingene på oljeoverenskomsten gjenopptas

Tarifforhandlingene mellom SAFE/Negotia og Offshore Norge (Norsk olje og gass)/Norsk Industri har startet opp igjen. Disse ble satt på pause i mai. Det er satt av en dag til forhandlingene.