SAFEs landsmøte vedtok flere resolusjoner

I tillegg til resolusjonen om norsk mat på norsk sokkel som får mye positiv oppmerksomhet, ble det vedtatt flere viktige resolusjoner. Støtte til sykehusstreiken er en av dem.

Norsk mat på norsk sokkel

Landsmøtet i SAFE vedtok flere resolusjoner, blant annet denne som krever norsk mat på norsk sokkel.

Brudd i lønnsforhandlingene i DeepOcean

Det er brudd i lønnsforhandlingene mellom SAFE i DeepOcean og bedriften etter to dager med forhandlinger. – Vi hadde forventninger om et anstendig oppgjør etter flere år med betydelig reallønnsnedgang som også innbefatter et midlertidig lønnskutt i ett år, sier klubbleder Jan Olav Nordbø.

SAFEs landsmøte er i gang

Hilde-Marit Rysst, SAFEs forbundsleder, åpnet landsmøtet med en gjennomgang av «rikets tilstand». Hardere linje fra arbeidsgiverne, særlig NR, gir oss mye ekstra arbeid, gledelig er et økende medlemstall.

Gjennombrudd i Kielland-saken

Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite har besluttet å sende saken over til Riksrevisjonen, for å gå igjennom Kielland-saken på nytt. Det gir håp om endelige svar på de etterlatte og overlevende sine mange spørsmål rundt hva som egentlig hendte, skriver Kielland-nettverket i en pressemelding.

Brudd i NR forhandlingene.

SAFE stilte til lønnsforhandlingene med en forventning om et resultat som gjenspeiler den utviklingen som bransjen nå er inne i.