Oljefondet er stort, men ikke uendelig

SAFE deltok på åpen høring i Stortingets finanskomité fredag 15. mai 2020. Tema var midlertidige endringer i petroleumsskatteloven. Hilde-Marit Rysst med klar beskjed til Stortinget: En sterk og aktiv oljebransje er nøkkelen for fremtidige løsninger!

Uaktuelt med Super Puma på norsk sokkel!

I dag, 14. mai, opphever Luftfartstilsynet de nasjonale restriksjonene for å bruke helikoptertypen som styrtet ved Turøy. De henviser til at helikoptertypene fullt ut er regulert av det europeiske luftfartssikkerhetsbyrået EASA-regelverket. Det norske sikkerhetsdirektivet oppheves samtidig med de britiske direktivene. SAFE setter store spørsmålstegn ved prosessen, og grunnlaget for avgjørelsen.

SAFE vant Stena Don-saken i Gulating lagmannsrett

Dommen slår fast at det var en virksomhetsoverdragelse da Stena Don gikk fra norsk til britisk sektor og riggen ble bemannet av ansatte i Stena Drilling PTE Ltd. Også masseoppsigelsene av riggmannskapet var i strid med oppsigelsesforbudet og de 78 SAFE-medlemmene som er omfattet av saken, har rett på erstatning.

Helikopterulykke i Middelhavet kan true arbeidshesten på norsk sokkel

Seks personer omkom da et kanadisk helikopter av typen Sikorsky CH-148 Cyclone, styrtet utenfor kysten av Hellas, onsdag 29. april. Dette er militær versjonen av helikoptertypen S-92A, som utfører det meste av arbeidet (transport og redningsberedskap) på norsk sokkel. Bransjen vår trenger mer enn en leverandør av helikopter. SAFE vil at jobben med å finne alternative helikoptertyper skal intensiveres. 

SAFE-stand på Sola helikopterterminal

Rett før Norge ble stengt ned på grunn av korona, hadde SAFE stand på Sola helikopterterminal mandag 2. mars og torsdag 5. mars. Denne trivelige gjengen bidro til at vi fikk flere nye medlemmer.

Gratulerer med 1. mai!

Dette er Arbeidernes internasjonale kampdag, i Norge feiret fra 1890. Det har vært en dag hvor arbeiderne viste frem sin styrke, sitt kollektiv og samhold. Det har vært og er en viktig dag!

Korona smitter også i luften!

Slik ser det ut på mange fly som offshore ansatte må bruke til og fra jobb. Dette bilde ble tatt i går på et fly fra Kristiansund til Bergen. SAFE er bekymret for manglende smittevernregler på fly.

Hva betyr koronakrisen for ferien din?

Ferie og tilstrekkelig hvile er viktig for å ivareta helsen og legge grunnlaget for forsvarlige arbeidsforhold. I år har koronakrisen medført at det oppstår mange spørsmål knyttet til ferieavvikling. Hege Herø, spesialrådgiveri YS, svarer deg på de viktigste spørsmålene om koronakrisen og ferie.

SAFE slår alarm om fare for smittespredning på fly

På bakken må vi holde to meters avstand. På 10.000 meter sitter flypassasjerene tett på hverandre. SAFE reagerer sterk, men flyselskapet svarer at norske myndigheter har «akseptert at enkelte deler av samfunnet har høyere smitterisiko enn andre. Fly er en av disse».