Piper Alpha og Turøyulykken er aktuelle i disse dager

Pressekonferansen hvor årsaken til Turøyulykken legges fram, startet 13.30 torsdag 5. juli. Roy Erling Furre er tilstede på vegne av SAFE. Piper Alpha har 30-års minnemarkering i Aberdeen i Skottland fredag 6. juli. KHVO i Equinor, Peter Alexander Hansen representerer SAFE på markeringen.

SAFElement 29. juni 2018

I denne utgaven av SAFElement finner du stoff fra SAFEs landsmøte, seier i arbeidsretten i 2.2-saken, dato for mekling mellom SAFE-NR, “røykesaken” som kan ende i arbeidsretten, og nye kurs til høsten.

Landsmøtet nærmer seg en avslutning

I to dager har SAFE diskutert flere viktige saker innen blant annet områdene tariff og HMS som får stor betydning for medlemmene og oljearbeidere generelt i framtida.

Melding om plassoppsigelse

Årets tariffrevisjon av tariffavtalen for ansatte på flyttbare offshoreinnretninger, samt boring og forpleining på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel mellom Norges Rederiforbund og SAFE, ble avsluttet 25. mai 2018.