Ansatte

Employee slideshow - use arrow keys to change between slides (radiobuttons)
thumbnail description

Anita Fløisvik

Adm. medarbeider

Mobil: 986 09 337
anita@safe.no

Anita Fløisvik ble ansatt i daværende OFS, nå SAFE, 1. mai 1991. Hun har studert psykologi grunnfag, og vært bosatt i New York i ett år før hun begynte i OFS. Har i perioder sittet om ansattes representant i forbundsstyret. Anitas arbeidsoppgaver er kurs/konferanser, utdanningsfond, info/hjemmeside, post etc.

thumbnail description

Anja Fjelde

anja@safe.no

Adm. medarbeider

Anja Fjelde har jobbet som administrasjonsmedarbeider i SAFE siden oktober 2007. Hun har Bachelor innen Business Computing, dels tatt i Norge, dels i England. Hennes arbeidsansvar er sentralbord, medlemsregister, forsikring og rekvisita.

thumbnail description

Bjørn Tjessem

Mobil: 900 42 387
bjorn@safe.no

Administrasjonssjef

Bjørn Tjessem tiltrådte som administrasjonssjef i SAFE 1. juni 2014. Han kom da fra Lederne, der han var områdeleder i Region Vest fra 2009. Før det var han 1. nestleder og tariffansvarlig i OFS/SAFE fra 1997 til 2008. Bjørn er utdannet som stilasmontør og har arbeidet i oljeindustrien fra 1984. Han har hatt en lang rekke faglige verv, både som klubbleder og ansattevalgt styrerepresentant i stilasbedriften han var ansatt i. I denne perioden var han også avdelingsleder i Fellesforbundets avd. 733. Bjørn er meddommer i Gulating lagmannsrett og medlem av Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

thumbnail description

Gro Østbø

gro@safe.no

Mobil: 404 34 729

Adm. medarbeider

Gro kom til oss første gang mars 2014, for å hjelpe til med medlemsregisteret. Hun var da engasjert i ni måneder. Så var hun tilbake som vikar fra mars 2015 til desember 2017, først for Anja, så for Nils Petter. Hun hjalp også Torill med enkelte oppgaver. Gro har grunnfag i sosiologi, og en Bachelor i samfunnsfag med personalledelse fra UiS 2010. Hun har ellers en variert yrkesbakgrunn, blant annet fagbrev som telemontør, og lang erfaring som drosjesjåfør. Hun er fast ansatt i 50 prosent stilling innen medlemsregister og økonomi.

Halvor Erikstein, yrkeshygiener og organisasjonssekretær HMS
thumbnail description

Halvor Erikstein

Mobil: 928 10 398
halvor@safe.no

Organisasjonssekretær/Yrkeshygieniker

Halvor Erikstein begynte i SAFE i november 2000. Han har hovedfag i organisk kjemi fra Universitetet i Bergen. Han har vært en sentral person innen norsk yrkeshygiene de siste 20 årene. Halvor har brukt år av sitt liv til kampen mot bruk av isocyanater. Han har vært programansvarlig for en rekke HMS konferanser. Halvor er styremedlem i Global Cabin Air Quality Executive (GCAQE) som er en sammenslutning av piloter- og kanbinansattes fagforeninger som jobber med helserisiko knyttet til turbinoljer. Han er medlem av Petroleumstilsynets Sikkerhetsforum, Sektorstyret for petroleumsstandardisering og Styringsgruppen for oljeindustriens kjemikalieprosjekt. Var også rådgiver for Støttegruppen for overlevende og etterlatte etter Scandinavian Star-ulykken i spørsmålet om seinskader etter eksponering for brannrøyk.

Hilde-Marit Rysst
thumbnail description

Hilde-Marit Rysst

Mobil: 926 00 257
Hilde-Marit@safe.no

Leder

Hilde-Marit Rysst ble valgt som leder i SAFE på Kongressen i juni 2011. Hun er født i 1974 og er fra Tønsberg. Hun kom fra vervet som nestleder for YS i Statoil, og har tidligere vært hovedverneombud på Statfjord i seks år, hvor hun begynte som lærling i 1995.

thumbnail description

Kai Morten Anda

Mobil: 408 72 872
kai@safe.no

Saksbehandler tariff

Kai Morten er engasjert som saksbehandler i tariffavdelingen i SAFE i 50 prosent stilling fram til 2020. Kai Morten kommer fra forpleiningsområdet og er klubbleder i SAFE i Sodexo. Han startet i sin tid OFS-klubben i Kelvin Norge. Den er forløperen til Sodexo-klubben, via diverse fusjoner og oppkjøp. Kai Morten har vært tillitsvalgt i over 20 år, de siste ti årene altså klubbleder. Han er bosatt på Gandal i Sandnes.

thumbnail description

Levard Olsen-Hagen

Mobil: 917 12 755
levard@safe.no

Jurist/Organisasjonssekretær

Levard Olsen-Hagen har vært ansatt som organisasjonssekretær/jurist i SAFE siden august 2007. Hans arbeidsoppgaver er hovedsaklig rådgivning ovenfor de tillitsvalgte for SAFEs medlemmer som arbeider i petrokjemisk industri (landanlegg) og i operatørbedrifter, samt forhandlinger ovenfor Oljeindustriens Landsforening. Han er utdannet jurist fra universitetet i Oslo. I perioden1993 til 2005 var han tilknyttet YS-forbundet NOFU (nåværende Negotia) som forhandler og advokatfullmektig, og senere som advokat. I perioden 2005 til 2007 var han generalsekretær for Norske Meierifolks Landsforening. Han har ofte vært benyttet som foreleser på kurs og seminar i temaene arbeidsrett, forhandlingsteknikk og reglene om bedriftsdemokrati, både i regi av YS-forbund og fagforbund utenfor YS.

Mette Møllerop
thumbnail description

Mette Møllerop

Mobil: 957 35 710

mette@safe.no

Redaktør SAFE magasinet, informasjonsansvarlig

Mette Møllerop har jobbet for OFS og Statoilansattes Forening, SaF med kurs og informasjon siden 1990. Redaktør av SaF posten og YS posten. Ansatt i OFS i deltidsstilling som redaktør av OFSA i 1997 og på full tid i 2002 som redaktør av magasin og hjemmeside, informasjonsansvarlig og kursansvarlig. Hun har grafisk fagbrev, et år ved Stavanger tegne/reklameskole, samfunnsfag RDH med fordypning i kultursosiologi, mellomfag drama/teater, pedagogikk, diverse kurs i regi av Norsk Filmforbund (produksjonsledelse, lys, regi). Yrkesbakgrunn fra trykkeri, undervisning i videregående skole, journalist i Radio Vest, NRK, avis og tidsskrift, produksjonsleder, manusforfatter og instruktør/regi i film og teater, samt redaktøransvar for tidsskrift og bøker i fuglehundmiljøet.

Nils Petter Rønningen
thumbnail description

Nils Petter Rønningen

Mobil: 908 74 633
nils.petter@safe.no

Adm. medarbeider

Nils Petter Rønningen har vært ansatt i SAFE siden 2008 og har blant annet hovedansvaret for SAFEs medlemssystem og vervekampanjer. Han har økonomisk og administrativ bakgrunn, med meget bred kunnskap om og erfaring innen organisasjonsarbeid. Nils Petter Rønningen kommer fra luftfarten og har 22 års fartstid i Braathens og SAS hvor han også var fagforeningsleder i 18 år. Han har også innehatt flere styreverv, blant annet i fagforbund, bedrift og konsern. Fiske og friluftsliv er noe Rønningen har mye glede av, og da er hytta i Trysil et sted hvor han trives godt.

thumbnail description

Rebecca A. Bjerga

Mobil: 450 66 564
rebecca@safe.no
Youtube SAFE
Instagram

Informasjonsmedarbeider og videojournalist

Rebecca Bjerga har bachelorgrad i kommunikasjon, multimedia og fjernsynsproduksjon ved Universitetet i Stavanger. Hun har tidligere jobbet i NRK Rogaland som fotograf og videojournalist. Hun begynte i SAFE i november 2019, og har ansvar for å lage og publisere redaksjonelt digitalt innhold for hjemmesiden til SAFE, Facebook, Instagram og Youtube kanalen vår, SAFE fagforbund. Rebecca er flerkulturell, hun kommer fra Romania og har bodd i Norge de siste 15 årene.

Reidun Ravndal
thumbnail description

Reidun Ravndal

Mobil: 924 92 441
reidun@safe.no

Forbundssekretær tariff

Reidun Ravndal ble valgt som organisasjonssekretær på kongressen i juni 2011. Reidun har utdanning fra yrkesskole og handelsskole. Hun ble ansatt i BJ Services, nåværende Baker Hughes, i 1988, først i laboratoriet, og siden 1998 i regnskapsavdelingen. Reidun har hatt ulike styreverv i SAFE-klubben i bedriften gjennom 20 år, og kom fra vervet som klubbleder da hun ble valgt til organisasjonssekretær i SAFE. På kongressen i 2017 ble hun valgt som forbundssekretær tariff, og har med det ansvar for tariffavdelingen i SAFE.

Roy Aleksandersen
thumbnail description

Roy Aleksandersen

Mobil: 906 54 208
royal@safe.no

Nestleder

Roy Aleksandersen begynte i SAFE som valgt organisasjonssekretær i mai 2010. og ble valgt som 1. nestleder på Kongressen i juni 2011 Han er utdannet industrirørlegger og industrimekaniker. Han har lang fartstid fra oljeindustrien, og har i en årrekke hatt tillitsverv, blant annet som klubbleder og som ansattes representant i bedriftsstyret i Seawell AS. Roy har hatt ansvar for tariffavdelingen fram til kongressen 2017, hvor han ble valgt som nestleder i SAFE.

Roy Erling Furre
thumbnail description

Roy Erling Furre

Mobil: 975 61 889
roy@safe.no

 

Forbundssekretær HMS

Roy Erling Furre ble først valgt inn i forbundet som organisasjonssekretær innen tariff. På kongressen 2000 ble han valgt som 2. nestleder med ansvar for HMS. Han har utdanning fra reallinja på videregående, og hoppet av kjemiingeniørutdanninga før eksamen. Deretter begynte Roy offshore som forpleiningsassistent. Etter heltidsverv som Hovedverneombud førte engasjementet hans ham inn i SAFE der han brenner for arbeidet innen forbundet vårt. Roy Erling sitter i en rekke sentrale råd og utvalg i petroleumsindustrien på vegne av organisasjonen. På kongressen i 2017 ble Roy Erling valgt som forbundssekretær HMS og har ansvaret for HMS-avdelingen i SAFE.

thumbnail description

Stig-Rune Refvik

Mobil: 952 38 650
stig-rune@safe.no

Forbundssekretær organisasjon

Stig-Rune Refvik begynte på SAFE huset i januar 2018 etter valget på kongressen i 2017. Han kommer fra vervet som klubbleder i SAFE i Stena de siste tre årene. Han begynte offshore som Safety Officer i 2012. Stig-Rune har bakgrunn fra politiet med oppstart i 1998 frem til 2012 med tjeneste innenfor blant annet Oppsyns/Båttjeneste – Orden – Etterforskning – Operasjonssentral –  Instruksjon/veiledning og HMS. Han har cirka 20 års fartstid som tillitsvalgt/HTV, verneombud/HVO, tidvis i begge rollene. Stig-Rune har også innehatt flere styre/lederverv innen blant annet idrett, privat sektor og forsvaret. Han har ellers bakgrunn fra cirka 20 arbeidsplasser på hel/deltid hvor han blant annet har jobbet med lagerarbeid – oljebase – produksjon – stillas – butikk – vakt – restaurant – catering – lærer – guide – bygg – salg. Dette har gitt han innsikt i mange bransjer og gjort han ydmyk ovenfor all kompetanse, utfordringer og godt arbeid som utføres i de ulike sektorene. Han har ellers tatt videreutdannelse i politiet, pedagogikk og studerer HMS, ledelse og risikostyring på UiS. Som forbundssekretær gleder han seg til å bidra til fellesskapet i SAFE. Han henter varme og glede hos kone og barn i Skien, samt hos familie i Florø hvor han vokste opp.

 

 

 

Torill Lorentzen
thumbnail description

Torill Lorentzen

Mobil: 975 99 937
torill@safe.no

Kontorleder

Torill Lorentzen har vært ansatt i SAFE helt siden 1982, da navnet var OFS og sto for Operatørfagforeningenes Samarbeidsutvalg, og medlemsmassen var på ca. 1.500. Hun jobber nå som økonomiansvarlig i SAFE og har ansvaret for regnskap, lønn, fakturering og reiseregninger.