Passer arbeidsplassen din for gravide?

Programbilde for konferansen til NYF-
Programbilde for konferansen til NYF-

Er din arbeidsplass tilrettelagt for at gravide kan utføre sitt arbeid på en trygg måte?

Norsk Yrkeshygienisk Forening, NYF, arrangerer «Vårkonferansen 2018» hvor problemstillingene som skal diskuteres dreier seg om sikker arbeidsplass for gravide.

I omtalen av programmet sier NYT at «fullt forsvarlig arbeidsmiljø innebærer at arbeidstakere skal kunne utføre sin jobb på en sikker måte, og at risiko er kjent og kontrollert til et forsvarlig miljø.»  Dette gjelder ikke minst «kommende mødre, fedre, gravide og fostre», sier NYT.

Risiko på arbeidsplassen handler blant annet om arbeidsprosesser og arbeidsområder som kan utgjøre en risiko. Hvordan arbeidsgiver løser utfordringen med tilrettelegging, er en naturlig oppfølger her.

Det blir nyttige og spennende innlegg fra fagpersoner i STAMI, BHT, industrien og Arbeidstilsynet.

Sted: Thons Hotell Opera, Oslo

Tidspunkt: 7. mai fra klokka 09.00 til 16.00.

Her finner du program og opplysninger om påmelding til konferansen.

vårkonferanse 2018-1