PULS møte!

SAFE ønsker engasjerte tillitvalgte velkommen til Puls-møte.

  • Endring i AML pr. 01.01.2019
  • Virksomhetsoverdragelse fra IOS til TIOS
  • Hvilken betydning har AML endringene for oss ansatte?
  • Kan bedriften virkelig shoppe tariffavtaler?

Bli med, få info og ta del i diskusjonen!

Påmelding til: anita@safe.no

Skriv ut siden