SAFE: bekymringsmelding om bruk av bluss på fotballbaner

Halvor Erikstein, yrkeshygieniker og organisasjonssekretær HMS
Halvor Erikstein, yrkeshygieniker og organisasjonssekretær HMS

Det har den siste tiden vært en del reportasjer om bruk av bluss på norske fotballarenaer. Dette påfører fotballpublikum en alvorlig sikkerhet- og helserisiko som er lite kjent i Norge. Slike bluss avgir svært helsefarlig røyk, utvikler opp til 1600 Celsius og kan ikke slokkes, men må brenne ut.

Halvor Erikstein, yrkeshygieniker i SAFE, har skrevet bekymringsmeldingen.

– Jeg er kjent med at det også har vært hendelser i vår industri når bluss har vært utløst. Det er en åpenbar mangel på kunnskap om risiko når slike bluss utløses på i folkemengder som en fotballtribune. På den bakgrunn satte jeg meg ned og laget en presentasjon som gir litt underlag.

Her fimner du bekymringsmeldingen: Bekymringsmelding: bluss på fotballtribuner

Skriv ut siden