SAFE: bekymringsmelding om bruk av bluss på fotballbaner

Det har den siste tiden vært en del reportasjer om bruk av bluss på norske fotballarenaer. Dette påfører fotballpublikum en alvorlig sikkerhet- og helserisiko som er lite kjent i Norge. Slike bluss avgir svært helsefarlig røyk, utvikler opp til 1600 Celsius og kan ikke slokkes, men må brenne ut.

Halvor Erikstein, yrkeshygieniker i SAFE, har skrevet bekymringsmeldingen.

– Jeg er kjent med at det også har vært hendelser i vår industri når bluss har vært utløst. Det er en åpenbar mangel på kunnskap om risiko når slike bluss utløses på i folkemengder som en fotballtribune. På den bakgrunn satte jeg meg ned og laget en presentasjon som gir litt underlag.

Her fimner du bekymringsmeldingen: Bekymringsmelding: bluss på fotballtribuner

Skriv ut siden