SAFE gir sin fulle støtte til den politiske streiken i byggebransjen

Onsdag 15. november blir det politisk streik utenfor Stortinget med krav om å forby innleie i byggebransjen i Oslo-området. SAFE støtter streiken fullt ut. – SAFE kjenner seg godt igjen i denne situasjonen, sier nestleder Roy Aleksandersen. 

Initiativtakerne El og It forbundet Oslo Akershus,  Heismontørenes Fagforening, Oslo Bygningsarbeiderforening, Rørleggernes Fagforening,  Tømrer- og Byggfagforeninga, Fellesforbundet avd 001 Oslo Akershus, Elektromontørenes Fagforening og LO i Oslo sier følgende om grunnlaget for streiken:

 «Vårt er krav er å forby bemanningsforetak i byggebransjen rundt Oslo-fjorden i første omgang. Loven åpner for forbud i følge §14.12.5 i Arbeidsmiljøloven. Regjeringa åpner for begrensinger i innleie. Regjeringa vil også åpne for midlertidige ansettelser i bemanningsbransjen som er uakseptabelt. Vi minner om rapport levert av byggforeninger og Elektroforingen i Oslo i mai der rapporten slår fast at 85% av innleie i Oslo og Akershus er i strid med norsk lov. Det var hele 73 ulike bemanningsforetak på 59 byggeplasser. Sosial dumping og lovbrudd om innleie får ingen konsekvenser til tross for at Arbeidstilsynet skal påse at innleiebedriften har tariffavtale samt skal ha protokoll undertegnet lokalt av begge parter. Her må Arbeidstilsynet følge opp norsk lov.»

Parolen er: Forby bemanningsbransjen!