SAFE-klubben i Equinor sokkel sitt årsmøte 2021 – dette mener SAFE

Terje Enes, leder i SAFE Equinor sokkel Foto: Privat
Terje Enes, leder i SAFE Equinor sokkel Foto: Privat

Årsmøte i SAFE-klubben i Equinor sokkel ble avholdt på Teams 27. og 28. april med stor oppslutning. Årsmøtet hadde begrenset agenda, hvor hovedsakene var organisasjonstilhørighet og valg. Det var knyttet stor spenning til dette årsmøtet fra hele forbundet SAFE. SAFE sentralt er fornøyd med at prosessen er nå avsluttet, og vi ser frem til å videreutvikle tettere samarbeid og den gode dialogen med klubben.

Vedtaket fra 2018 om tilhørighet forutsatte at alle avtaler SAFE sokkel sine medlemmer er omfattet av, skulle videreføres. Årsmøtet 2019 fattet et mandat om videre arbeid, hvor rammebetingelsen var at løsningen skulle være bedre enn den vi har i dag. Resultatene skulle behandles av årsmøte.

Saken om tilhørighet har av flere årsaker vedvart i tre år, og det er gjennomført mye arbeid. Møter med tillitsvalgte og medlemmer er blitt avholdt, videomøter med alle installasjoner og informasjon er blitt sendt ut om saken.

Følgende forslag ble stemt over på årsmøtet 2021:

Forslag fra Agate Langeland Hamre:

«Arbeidet med å se på alternativ organisasjonstilhørighet viser at forutsetning for dette arbeidet som årsmøtet vedtok 2018, at alle avtalene vi i dag har med SAFE skulle videreføres, ikke kan imøtekommes fra noe annet forbund, det vil også svekke tillitsvalgtarbeid i samarbeidsorganer lokalt, på bakgrunn av dette avslutter SAFE sokkel alt videre arbeid med sammenslåing av annet forbund.»

Motforslag fra tillitsvalgte (TV) på Martin Linge:

«I tråd med SAFE sokkel sine vedtekter § 2.3 og med respekt for våre medlemmers medbestemmelse, samt erkjennelse av at uravstemning er organisasjonens høyeste myndighet jmf. § 5.1, anbefaler årsmøtet 2021 i SAFE sokkel at spørsmålet om organisasjonstilhørighet avgjøres ved uravstemning blant SAFE sokkel sine medlemmer.»

Forslagene ble satt opp mot en annen og avstemningen ble 64,86 % for forslaget til Agate Langeland Hamre og 35,14 % for motforslaget til tillitsvalgte på Martin Linge.

Hva mener SAFE sentralt:

– SAFE sentralt er fornøyd med vedtaket som SAFE sokkel har fattet. SAFE har vært tydelige på at en utsjekk av tilhørighet er en demokratisk rettighet, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst.

– Etter en slik diskusjon vil det være naturlig med noen utmeldinger blant de som vil endre tilhørighet. SAFE vil presisere at SAFE Sokkel er en viktig og sterk klubb, og et lokomotiv i vår bransje. SAFE Sokkel i Equinor har alltid vært en drivkraft for godt fagforeningsarbeid, både lokalt og i forbundet. SAFE ser frem til å videreføre dette arbeidet fremover.

Forbundsleder SAFE Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga
Forbundsleder SAFE Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga

På sosiale medier og e-post pågår det for tiden nærmest en kampanje for å påvirke SAFE-medlemmer i Equinor sokkel til å forlate SAFE. Argumentene som brukes er blant annet at SAFE sokkel sitt årsmøtevedtak ikke støtter opp om SAFE sin respekt for grasrota. SAFE har tillit til at våre tillitsvalgte som deltok på årsmøte var vel forberedt og med medlemmenes meninger vel ivaretatt.

For dere som har spørsmål til påstander som fremlegges i diverse medier, vil vi anbefale at dere sjekker ut fakta med klubben eller SAFE sentralt.

SAFE sentralt vil gratulere klubben med alle ny valgte og gjenvalgte verv.

Følgende ble valgt til AU:

Leder Terje Enes, nestleder Porfirio Esquivel, nestleder Marius Mastad, nestleder Idar Martin Herland og HMS-leder Monica Martinsen.

Klubbstyret:

Per Yngve Herlofsen, Anders Tøkje, Ole-Gunnar Rasmussen, Anette Paula Nygård, Trond Cato Fylling, Agate Langeland Hamre, Kjell Ivar Nesvåg, Kjell Erik Reistad, Andreas Robberstad Kronheim (SAFE ung)

Skriv ut siden