SAFE-kongressen er åpnet

Marit Rysst og Stavangerordfører Christine Sagen Helgø
Marit Rysst og Stavangerordfører Christine Sagen Helgø

Velkommen til Stavanger! Gratulerer med 40-årsjubileet, sa Stavangers ordfører Christine Sagen Helgø da hun åpnet SAFE-kongressen i dag.

– SAFE har vært en del av den fantastiske reisen som oljebransjen har deltatt på gjennom disse årene. Stavanger er energihovedstaden i Norge. Selv om vi konkurrerer med Aberdeen, liker vi også å kalle oss for energihovedstad i Europa. Denne regionen har også hele energikjeden i oljenæringen.

Nedgangen industrien opplever har rammet Rogaland og Stavanger hardt. 47.000 har mistet jobbene sine, her i distriktet står 15.000 oljearbeidere uten jobb.

Sagen Helgø trakk fram nærheten Stavangerfolk har til denne situasjonen.

– Alle er berørte. Alle kjenner noen som har mistet jobben, noen har sagt opp noen, noen har sett at naboer, kolleger, venner har mistet jobben.

Det er viktig å ta vare på alle de som har mistet jobbene sine, påpekte hun, og viste til Mulighetssentralen, en møteplass for arbeidsledige og jobbsøkere.

– 28.000 har vært innom Mulighetssentralen. Det sier noe om viktigheten av et slikt tiltak. Sentralen har blant annet hatt kurs i å skrive jobbsøknader og sette opp CV.

Situasjonen for jobbsøkere har endret seg radikalt. Før fikk folk jobbtilbud før de var ferdige med skolen, nå hjelper knapt nok mange års skolegang.

– Vi har jobbet mye med å tilrettelegge for nye arbeidsplasser og beholde de vi har. Nå ser vi at det går rett vei, vi ser en forsiktig optimisme blant arbeidsgiverne. 49 prosent av bedriftene sier at de vil ansette folk igjen i 2017.

At oljenæringen er viktig for regionen, er det ingen tvil om. Bare oljeinntektene fra Statfjord dekker utgiftene til tre millioner sykepleiere. Oljeinntektene er viktige for hele samfunnet.

 

Samarbeid og påvirkning

Også trepartssamarbeidet ble nevnt av ordføreren.

– Dette er en grunnleggende samarbeidsform i Norge og det er helt naturlig for oss å jobbe slik.

Her har SAFE hatt en viktig rolle, sa Sagen Helgø, og påpekte blant annet innsatsen for arbeidstakernes rettigheter, og innsatsen for sikkerhetsarbeidet i industrien.

– Det er viktig for oss å utvikle energisektoren på best mulig måte, og da må hensynet til bransjens omdømme prioriteres. En del av grunnlaget for et godt dømme er å ta hensyn til hvordan arbeidstakerne har det, og sørge for at produksjon og drift foregår med sikkerhet i bunn. Her har SAFE gjort et godt arbeid.

SAFE gjør et godt arbeid med å trekke med ungdommene. Unge SAFERE står tydeligvis klar for å fortsette det gode arbeidet i forbundet.

Ordføreren avsluttet med å gratulere SAFE med 40-årsjubileet.

Jeg ønsker kongressen lykke til med behandling av strategi- og handlingsplan, og jeg ser fram til å lese bøkene om Alexander Kielland-ulykken som jeg fikk i gave fra dere i SAFE.