SAFE og Transocean i tingretten med lønnskrav for permitterte i arbeidsgiverperioden

Advokat i SAFE, Bernt Hodne, førte saken for SAFE
Advokat i SAFE, Bernt Hodne, førte saken for SAFE

I dag behandler tingretten i Stavanger kravet om full lønn i arbeidsgiverperioden under permittering.

Transocean har begrenset utbetalingen til ansatte som blir permittert, til 6G. Som eneste forbund valgte SAFE å ta saken inn for retten.

Saken har vært omtalt på safe.no tidligere. Det var også tema i det juridiske hjørnet i SAFE magasinet 2-17.

SAFE har prøvd å komme til enighet med både Transocean og flere andre bedrifter i rederiområdet, blant annet Island Offshore, Cosl og Songa, som har redusert lønnen til permitterte ansatte i arbeidsgiverperioden. Forsøkene har vært resultatløse. SAFE har følgelig uenighetsprotokoller med så godt som samtlige selskap som har praktisert denne formen for begrensning.
SAFE er av den klare oppfatning at arbeidsgiver skal utbetale full lønn i arbeidsgiverperioden. Dette er også SAFE sin påstand. Saken går over en dag, og Bernt Hodne er SAFEs advokat.