SAFE støtter fullt ut pilotene og deres kamp for rettferdighet og forutsigbare arbeidsvilkår

Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga
Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga

At arbeidsgiver ikke forholder seg til de ansattes rettigheter og uthuler den norske/nordiske modellen for vårt arbeidsliv, viser en arroganse en ikke trodde en ville oppleve.

Dette er et nordisk selskap som gang på gang har mottatt økonomisk hjelp fra sine vertsland. Vertsland som alle har den nordiske modellen som et utgangspunkt for en vellykket måte å drive lønnsomme bedrifter på. Vertslandene bør virkelig gå SAS i sømmene og se hva som foregår.

Kostnadsbesparelser og effektiviseringer har i en årrekke blitt tatt fra de ansattes lønns- og arbeidsvilkår, har det blitt ryddet i ledelsens egne korridorer og kontorer? Ser ikke sånn ut når en ser lønninger, bonus og pensjonsordninger.

SAFE skjønner at pilotene har fått nok!

SAFE støtter fullt ut pilotenes kamp, en kamp om rettferdighet! 

 

Skriv ut siden