SAFEs landsmøte er i gang

Hilde-Marit Rysst, SAFEs forbundsleder, åpnet landsmøtet med en gjennomgang av «rikets tilstand». Hardere linje fra arbeidsgiverne, særlig NR, gir oss mye ekstra arbeid, gledelig er et økende medlemstall.

Hilde-Marit Rysst trakk fram det gode arbeidet som utføres i klubbene, og ga de tillitsvalgte honnør for måten de tar imot nye medlemmer på.  Vi er sikre på at medlemmene blir godt ivaretatt av dere.

Arbeid og travelhet er et stikkord for året som har gått. Det gjelder både klubber og SAFE-huset. At arbeidsgiverne ikke lenger godtar saker, tolkninger og løsninger partene tidligere har vært enige om, gir forbundet svært mye merarbeid. Vi har saker i kø i rettsvesenet, og som oftest er det Norges Rederiforbund som er motpart.

Det ble brudd i forhandlingene med NR. Meklingsstart er satt til 27. juni. Som kjent ble det streik i samme område i fjor. Faren for en ny streik i år er absolutt tilstede.

Antall saksbehandlere på SAFE-huset ble redusert i fjor. Med økt arbeidsmengde har SAFE vært nødt til å bruke muligheten for ekstra hjelp. Klubbleder i Sodexo, Kai Morten Anda, er inne på huset som saksbehandler i femti prosent ut året.  Vi har også et seks måneders vikariat i administrasjonen.

Rysst trakk fram den kommende HMS-konferansen som viser SAFEs styrke og engasjement i HMS-arbeidet, og viljen til å skolere medlemmer og tillitsvalgte i viktige emner som angår arbeidslivet vårt. For å sikre at medlemmer får muligheten til å skaffe seg denne kunnskapen, er konferansen gratis for medlemmer.

Oppfordringen om å melde seg på konferansen raskt, var hennes budskap til landsmøtedelegatene.

YS på talerstolen

Nestleder i YS, Hans- Erik Skjeggerud, takket for innbydelsen og muligheten til å informere om arbeid og saker som pågår i YS.

Han trakk fram de tøffe utfordringene som preger arbeidslivet, og berømmet SAFEs vilje til å ta utfordringer og takle disse på en meget god måte. Også hovedorganisasjonen YS merker dette godt, og som hos SAFE, ser organisasjonen at arbeidsmengden øker i takt med disse problemstillingene. På medlemsområdet opplever også YS et økende antall nye medlemmer.

Økt organisasjonsgrad er viktig for både forbund og hovedorganisasjoner, og ikke minst viktig for å styrke den norske modellen.

Hans-Erik Skjeggerud
Hans-Erik Skjeggerud

Endringer og utvikling i samfunnet vil prege arbeid og prioriteringer. Skjeggerud viste til demografiske utfordringer, hvor flere eldre og lavere fødselstall gir færre aktive arbeidstakere. Dette vil igjen føre til press på velferdsstaten, selv om Norge har oljeformuen i bakhånd.

Teknologisk utvikling endrer samfunnet både i forhold til kommunikasjon, utførelse av arbeidsoppgaver, kompetansebehov og endringsvilje.

Skjeggerud avsluttet med å legge vekt på det siste, endringsviljen, og lot spørsmålet: hvem vil ha endringer, hvem vil endre seg, henge i lufta.

Nå behandles regnskap, revisjonsberetning og budsjettforslag. Etter lunsj skal blant annet det viktige punktet status i SAFE handlingsplan diskuteres, det samme skal status i juridisk avdeling.

Skriv ut siden