Samarbeids- og organiseringsmøte med Negotia

Foto: Liv Hilde Hansen
Foto: Liv Hilde Hansen

SAFE hadde et møte med Negotia den 1. september om organisering og samarbeid. SAFE ønsker en tydeliggjøring av hvilke muligheter det er for organisering innen Oljeoverenskomsten land. Begge forbund organiserer i olje- og energibransjen, og forhandler på Oljeoverenskomsten land, som i år gjennomføres 16. september.

Tirsdag 1. september tok SAFE ved forbundssekretær organisasjon, Stig-Rune Refvik, og forbundsleder Hilde-Marit Rysst turen til Oslo og YS-huset. På agendaen var møte med Negotia sin forbundsleder Monica A. Paulsen og generalsekretær Tore Hansen, med god rådgivning fra YS leder Erik Kollerud. Temaet for møtet var organisering og samarbeid.

Vanskelig med rekruttering når arbeidslivet er i endring

– Det er til tider utfordrende å ha innarbeidede skiller med tanke på rekruttering når arbeidslivet og arbeidsoppgaver er i endring så fort og mye som idag. SAFE og Negotia har diskutert dette ved flere anledninger, og Equinor er spesielt viktig. Det overordnede målet er flest mulig organisert, aller helst i YS familien. Det er ikke umulig å finne løsninger som gir økt medlemstall, sier Hilde-Marit Rysst.

SAFE ønsker tydeliggjøring av muligheter for organisering innen Oljeoverenskomsten land

I diskusjonene om tilhørighet anerkjenner organisasjonene den frie organisasjonsretten. I tillegg til at forbundene med sin spesialkompetanse og fokusområder, fort appellerer til de forskjellige ansatte. SAFE ønsker en tydeliggjøring av hvilke muligheter det er for organisering innen Oljeoverenskomsten land, og det er flere gode ideer i diskusjon.

– Vi prøver å konkretisere hva vi kan enes om i en avtaletekst. Dette skal i denne omgang Tore Hansen og jeg se på for å komme videre i prosessen, sier forbundssekretær Stig-Rune Refvik, dette var et møte som absolutt har gitt troen på at vi skal finne felles aktiviteter og løsninger sammen. På veien frem mot en ny avtale, ser vi også for oss andre samarbeidsarenaer, innenfor bransjen, så det kan bli felles aktiviteter rundt om i landet for å løfte kunnskapen og vekke nysgjerrigheten til medlemskap, både på forbund og hovedorganisasjons nivå, tilføyer han.

Skriv ut siden