Siste utvikling i koronakrisen

Foto: Envato elements
Foto: Envato elements

Virusmutasjonen som ble oppdaget på Østlandet har ført til stengte landegrenser og strengere krav for å begrense smittespredningen. SAFE opplever store utfordringer med de nye kravene for at negativ Covid-19 test må være tatt innen 24 timer, og ikke 72 timer som før. Dette er for mange umulig å få gjennomført. SAFE frykter også at bedrifter vil sende utenlandsboende som vanligvis jobber på anlegg, ut på sokkelen for å unngå innreiseforbud. 

SAFE deltar aktivt i møter med myndighetene og OED (Olje- og energi departementet) om koronakrisen, og SAFE har en direkte stemme gjennom YS. Vår hovedorganisasjon er nær og tett på forbundet, og etterspør vårt innspill.

– Våre medlemmer reiser ofte dagen før for å komme seg på jobb. Her kan det komme mange problemstillinger i løpet av kort tid, sier Hilde-Marit Rysst. Vi har også noen tanker om bedriftens mulighet for permittering, ikke bare på grunn av arbeid/oppgave bortfall, men fordi myndighetens pålagte testregime, som gjør det umulig for utenlandsbosatte ansatte å gjennomføre testing innen tidskravet.

Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga
Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga

Flertallet av våre medlemmer er unntatt innreiseforbudet, derfor vil ikke gjenåpning bety så mye forskjell for våre medlemmer som ikke bor i Norge. Det er derimot ikke innreiseunntak for arbeidere på landanlegg og SAFE hører at bedriftene ønsker å løse dette ved å flytte arbeiderne rundt, det vil si utenlandsboende som vanligvis jobber på anlegg sendes ut på sokkelen, mens de som vanligvis jobber offshore flyttes til landanlegg. Dette gjør bedriftene for å unngå innreiseforbud.

– SAFE ser store sikkerhetsutfordringer ved et slikt momentant bytte av personell. Anleggskompetanse er ett viktig sikkerhetsmoment, med flere utfordringer, sier Rysst.

SAFE støtter trygge, forutsigbare rutiner for testing. Det må åpnes for landanleggsarbeidere, på samme måte som for arbeidere på faste og flytende installasjoner. SAFE er opptatt av likebehandling og rutiner innad i bransjen. En måte å løse karantenekrav og karantene gjennomføring på, og lik kompensasjon. Bransjen oppleves ikke å ønske felles rutiner.

Skriv ut siden