Stillasdagene 2018

Roy Erling Furre
Roy Erling Furre

11. – 12. september ble stillasdagene 2018 avholdt. Tilstede var ca. 120 delegater fra en rekke firma innen stillas, innleie og andre berørte av stillasbransjen sitt arbeid.

Detaljert program finner du her

SAFE ved Roy Erling Furre, forbundssekretær HMS, var utfordret til å holde innlegg om rammevilkårenes betydning for rekruttering, forutsigbarhet og HMS.Vi ser nå at petroleumsindustrien står overfor 28000 nyansettelser i tiden fremover. NAV har sagt at de ser til utlandet for å finne nok folk. SAFE har i media sagt at dette ikke er en god ide. Vi er nødt til å gjøre noe med arbeidsforholdene for at næringen skal fremstå som mer attraktiv. Det nytter ikke å lokke med lavere lønn, midlertidige kontrakter, innleie og arbeidstidsordninger som er helseskadelige. Mange innleide jobber to uker på, en uke av, i lang tid til timetallet er brukt opp. Deretter blir de erstattet med en nye midlertidig innleid som fortsetter på samme vis.

Rammevilkårene som blir tilbudt fra operatørene er med på å forsterke dette problemet. Dagens rammevilkår gir ikke rom for godt HMS arbeid. Innleide arbeidstakere fra utlandet vil aldri tørre å heve røsten med krav om HMS forbedringer. Ensidig fokus på fraværsskader og målstyring av dette, fører til manglende fokus på godt arbeidsmiljø. Skal vi få tilbake troen på næringen hos ungdom som skal velge studieretning og hos arbeidssøkende, så må trygge arbeidsforhold, god lønn, attraktive arbeidstidsordninger og god HMS være trekkplasteret. Utspillene fra enkelte aktører som å svekke disse viktige grunnelementene i et godt arbeidsliv er med på å ødelegge jobbsøking til næringen. Mange av de som har blitt sagt opp de siste årene, kommer ikke til å si opp trygge jobber i andre bransjer for å bli midlertidig innleid, sliter i vår bransje med dårlige usikre arbeidsforhold som lokkemiddel. De som arbeider i vår bransje kan bli de beste ambassadører for oss, bare de har gode erfaringer å vise til selv.

 

Skriv ut siden