SAFE møter DeepOcean i Arbeidsretten

Advokat Bent Endresen, Bjørn Tjessem og Kai Morten Anda
Advokat Bent Endresen, Bjørn Tjessem og Kai Morten Anda

11. – 12. januar 2022 møttes SAFE og DeepOcean i Arbeidsretten. Uenigheten står om retten til innsyn i innleide arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår og etterlevelsen av tariffavtalen for innleid personell på norsk kontinentalsokkel.

Rowan/Valaris sak i Arbeidsretten

Advokat Kjell Brygfjeld Foto: Stig-Rune Refvik
Advokat Kjell Brygfjeld Foto: Stig-Rune Refvik

SAFE er i Arbeidsretten med krav om opprettholdelse av normallønnsavtale ved varmt opplag for mannskaper på Rowan Stavanger (nå Valaris). SAFE opplever at arbeidsgiver skisserte kun et reelt alternativ – aksepter 25% nedgang i lønn eller bli permittert uten sikkerhet om støtte fra NAV.

SAFE frykter TIOS-dommens konsekvenser

Island Frontier Foto: Stig Silden
Island Frontier Foto: Stig Silden

Et flertall i Arbeidsretten ga dessverre og uforståelig nok NHO medhold i arbeidsrettssaken mot SAFE/YS vedrørende Brønnserviceavtalens virkeområde. SAFE er meget skuffet over dommen, men vi gir oss ikke. 

Brudd på Hovedavtalen mellom SAFE og NR

Advokat Bjørn Inge Waage Foto: Roy Aleksandersen
Advokat Bjørn Inge Waage Foto: Roy Aleksandersen

Ny sak for Arbeidsretten: to år etter streiken på Flyterigg avtalen kommer endelig saken vedrørende lønnsforhold under arbeidsstans opp i arbeidsretten. Uenighetene går på trekk i lønn i forbindelse med arbeidsstansen og når den ansatte skal tilbake på lønn. Dom faller den 7. oktober.