SAFE i Transocean, sterkt kritisk til prosessene i bedriften

Klubbleder i SAFE i Transocean, Steinar Nesse, og forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst, på riggbesøk i Transocean. Nå tas det tak i innleieproblematikken. Foto: Halvor Erikstein
Klubbleder i SAFE i Transocean, Steinar Nesse, og forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst, på riggbesøk i Transocean. Nå tas det tak i innleieproblematikken. Foto: Halvor Erikstein

Transocean har redusert driften fra åtte til sju rigger. Det har resultert i at 90 til 100 ansatte har blitt oppsagt, og enda flere har fått oppsigelse i stilling, men samtidig fått tilbud om en lavere stilling.

Kielland utstilling på Hå Gamle Prestegard

Hilde-Marit Rysst på Kielland utstillingen Foto: Rebecca Bjerga
Hilde-Marit Rysst på Kielland utstillingen Foto: Rebecca Bjerga

Hilde-Marit Rysst ble invitert til å holde foredrag om viktigheten av fagforenings- og verneombudsrollen for 42 lærerstudenter på Hå Gamle Prestegard. Her er det utstilt bilder fra Kielland ulykken, som har mange ringvirkninger over flere generasjoner.

Oppslutningen om fagforeningene øker

Sterkere sammen Illustrasjonsbilde fra Envato elements
Sterkere sammen Illustrasjonsbilde fra Envato elements

Flere enn før kan tenke seg å være fagorganisert, viser YS Arbeidslivsbarometer for 2020. Økningen er størst i bransjer hardest rammet av koronakrisen. Koronakrisen har gjort flere oppmerksomme på fagforeningenes innsats for å beskytte arbeidstakerne. SAFE har også opplevdt en markant økning i medlemstallet det siste året.