Tariffpolitisk utvalg i SAFE

Gro Gullhaug. Foto: Mette Møllerop
Gro Gullhaug. Foto: Mette Møllerop

Tariffpolitisk utvalg (TPU) er satt sammen av medlemmer fra ulike tariffområder, samt en av våre jurister. Utvalget skal være rådgivende ovenfor Arbeidsutvalget (AU), forbundsstyret (FS) og klubbene i SAFE.