Forhandlinger på Brønnserviceavtalen er i gang

Foto: Kolbjørn Andreassen
Foto: Kolbjørn Andreassen

Partene startet 20. oktober forhandlinger på Brønnsericeavtalen. SAFE forventer konstruktive og reelle forhandlinger. SAFE har forhandlet frem forskjellige resultater i årets oppgjør, og har tro på at vi også for Brønnservice området kan finne løsninger.

Brudd i forhandlingene på Sokkelavtalen

Brudd i forhandlingene på sokkelavtalen Foto: Rebecca Bjerga
Brudd i forhandlingene på sokkelavtalen Foto: Rebecca Bjerga

SAFE og Norsk olje og gass (NOG) kom ikke til enighet under årets lønnsforhandlinger på Oljeovernskomsten Sokkel. Etter to dagers forhandlinger stod partene langt fra hverandre. NOG hadde ingenting å tilby. Forhandlingene går nå til mekling.

Lønnsoppgjøret – SAFE og Parat fikk for lite gjennomslag for sine krav

Foto: Helene Husebø/Parat
Foto: Helene Husebø/Parat

Sent fredag kveld kom partene i frontfaget til enighet, etter å ha vært i mekling nær 23 timer på overtid. De fikk gjennomslag for et generelt tillegg for alle medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten. Den økonomiske rammen utgjør 1,7 prosent. Likevel er SAFE skuffet over resultatet. Det er ikke i nærheten av det våre medlemmer fortjener, sier Hogne Hole, SAFE sin representant i frontfaget.