FOKUS – et hefte om yrkesskadeforsikring

Vi introduserer vårt nytt hefte, SAFE Fokus. Et hefte som fokuserer dypere på ett tema, jevnt fordelt utover året. Det er ikke tilfeldig at vårt første Fokus hefte graver dypere i HMS og Yrkesskadeforsikringen. Dessverre erfarer SAFE altfor ofte at forsikringen ikke fungerer som de ansatte og skadde trenger eller trodde. I altfor stor grad blir ikke de med tapt helse ivaretatt.