Forhandlingene på oljeoverenskomsten avsluttet

Klokken 02.30 natt til torsdag kom SAFE og Negotia til enighet med Offshore Norge (Norsk Olje og gass) og Norsk Industri i forhandlingene om revisjon av oljeoverenskomsten. 

Forhandlingene på oljeoverenskomsten gjenopptas

Tarifforhandlingene mellom SAFE/Negotia og Offshore Norge (Norsk olje og gass)/Norsk Industri har startet opp igjen. Disse ble satt på pause i mai. Det er satt av en dag til forhandlingene. 

Forhandlingsresultatet fra mekling på sokkelavtalen er akseptert, dermed ingen streik

Resultatet av uravstemningen i SAFE om forhandlingsresultatet på NOG sokkelavtalen er gjennomført. Forhandlingsresultatet fra meklingen er akseptert. Kl:1200 i dag gikk fristen for uravstemningen på sokkelavtalens forhandlingsresultat. SAFE sine medlemmer på sokkelavtalen stemte for å akseptere resultatet. Totalt ble det 64,13 % avgitte stemmer, 60,87 % stemte JA og 39,13 %  stemte NEI.

Enighet på mekling for riggarbeiderne

Klokken 02:00 natt til onsdag 29. juni kom SAFE og Norges Rederiforbund til enighet i meklingen på overenskomsten for flyttbare innretninger samt plattformboring på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel. SAFE hadde varslet plassfratredelse for 519 medlemmer i forkant av meklingen.

SAFE varsler plassfratredelse for 519 medlemmer på NR-avtalen

SAFE har varslet Riksmekleren og Norges Rederiforbund om plassfratredelse for 519 medlemmer på overenskomsten for flyttbare innretninger samt plattformboring mv. på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel. Hvis meklingen på avtalen ikke kommer i mål innen midnatt tirsdag 28. juni, blir det streik. 

Mekling på brønnserviceavtalen fortsetter på overtid

SAFE og Norsk olje og gass startet tirsdag morgen meklingen på brønnserviceavtalen. Det er satt av to dager til mekling hos Riksmekleren i Oslo, med frist midnatt onsdag. Det mekles nå på overtid.

Meklingsresultatet på sokkelavtalen ut på uravstemning

Etter 11 timer på overtid i årets mekling på sokkelavtalen, ble det framlagt et tilbud som vil bli sendt ut til uravstemning. SAFE sine medlemmer vil nå avgjøre om resultatet skal godkjennes eller om vi skal gå til streik.

SAFE melder plassfratredelse for 198 medlemmer på sokkelavtalen

SAFE har tirsdag morgen varslet Riksmekleren og Norsk olje og gass om plassfratredelse for 198 medlemmer hvis mekling på sokkelavtalen ikke fører frem innen midnatt lørdag 11. juni. Plassfratredelsen vil ikke ramme Norges gasseksport med tanke på situasjonen i Europa i første omgang.

Enighet i forhandlingene med Reach Subsea

Daniel Eliassen, Hans Inge Georgsen og Kristoffer Vika
Daniel Eliassen, Hans Inge Georgsen og Kristoffer Vika

Resultatet ble en økonomisk ramme som ligger i overkant av 5 %. Alle gis et generelt tillegg på 4,93 % gjeldende fra 1. april 2022. I tillegg fikk vi på plass flere endringer i tariffavtalen. Spesielt punktet som begrenser hvor mange endringer av skiftplan som kan gjøres i løpet av året var viktig. Nestleder Kai Morten Anda vil gi partene honnør for konstruktive forhandlinger.