Bransjeprogrammet innen OGL

Gratis teori til fagbrevkurs innen isolasjon og stillas gjentas. Kursene er finansiert via Kompetanse Norge og er digitale.
Kursprisen i sin helhet, inklusive pensumlitteratur, er altså helt gratis sammen med eksamensavgifter. Se vedlagte linker for påmelding og informasjon. Det er plass til 20 deltakere pr kurs.

Gratis kurs, fagbrev og studier innenfor olje-, gass- og leverandørindustrien

Foto: Kompetanse Norge
Foto: Kompetanse Norge

Nye teknologier, nye digitale verktøy og stadig mer komplekse arbeidsprosesser fører til et kompetansebehov for de tilknyttet olje-, gass- og leverandørindustrien. Gjennom bransjeprogrammet kan du finne spennende og relevante kurs, eller endelig starte på utdanningen du lenge har tenkt på.