Resolusjon vedtatt på landsmøtet 2022

SAFE gjennomførte landsmøtet 2022 på Quality Airport Hotel Stavanger den 8. – 9. juni. Det ble vedtatt én resolusjon: Et samlet SAFE Landsmøte krever at ansatte på landanleggene blir omfattet av tilsvarende kartlegging som er blitt gjennomført på sokkelen rundt forskning på kreft.

RNNP 2021: Lekkasjer på landanlegg er et vedvarende problem

RNNP-tallene for 2021 viser at mye går rett vei i petroleumsvirksomheten, men hydrokarbonlekkasjer på landanlegg er et vedvarende problem. Det var totalt 18 slike hendelser i 2021. Utviklingen på land står i kontrast til situasjonen på sokkelen, her sank totalindikatoren for storulykker fra 2020 til 2021. I løpet av 2021 var det ingen dødsulykker i petroleumsvirksomheten, antall personskader ble også redusert fra 28 i 2020 til 25 i 2021.

Delta i den viktigste spørreundersøkelsen i vår bransje

I perioden 11. oktober til 21. november gjennomfører Petroleumstilsynet (Ptil) en spørreskjemaundersøkelse i regi av Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP). SAFE oppfordrer alle ansatte offshore og på landanlegg til å delta. Svarene fra RNNP-undersøkelsen danner grunnlaget for myndighetene, andre beslutningstakere og partene sine diskusjoner og konklusjoner for veien videre, både for vårt sikkerhetsregime og vår daglige drift.