«På lag med leverandørene»

Anne Myhrvold, direktør Ptil
Anne Myhrvold, direktør Ptil

Petroleumstilsynet hadde sin årlige konferanse om sikkerhet, status og signaler i form av en livesending på nett. De presenterte sikkerhetsmessig status for 2020, og deres forventninger og signaler til næringen for 2021. Hovedtema i år er «På lag med leverandørene». 

Gratis kurs, fagbrev og studier innenfor olje-, gass- og leverandørindustrien

Foto: Kompetanse Norge
Foto: Kompetanse Norge

Nye teknologier, nye digitale verktøy og stadig mer komplekse arbeidsprosesser fører til et kompetansebehov for de tilknyttet olje-, gass- og leverandørindustrien. Gjennom bransjeprogrammet kan du finne spennende og relevante kurs, eller endelig starte på utdanningen du lenge har tenkt på.