Enighet i lønnsoppgjøret på Brønnserviceavtalen

Etter to dagers forhandlinger mellom SAFE og Norsk olje og gass kom vi ikke lenger. NOG ønsket et moderat oppgjør mens SAFE ville ha økt kjøpekraft for sine medlemmer.    

Lønnsforhandlingene på Brønnserviceavtalen er i gang

Lønnsforhandlingene mellom SAFE og Nork olje og gass starter i dag, 26. mai. SAFE ser frem til konstruktive forhandlinger. SAFE stiller godt forberedt, med hele forhandlingsutvalget på Scandic på Forus. Partene har satt av to dager til forhandlingene. 

Forhandlingene mellom SAFE og Norges Rederiforbund er i gang

Lønnsforhandlingene mellom SAFE og Norges Rederiforbund (NR) starter i dag, 19. mai. Forhandlingene omfatter ansatte på flyttbare offshoreinnretninger og ansatte i boring og forpleining på permanent plasserte innretninger, på norsk kontinentalsokkel. Det er satt av to dager til forhandlingene som foregår i Oslo.