Endringer i SAFE Utdanningsstipend

Fra 01.01.2022 har SAFE forbundsstyre vedtatt nye retningslinjer for SAFE utdanningsstipend. Du søker nå elektronisk via Min side. De nye retningslinjene finner under SAFEfordel.