Resolusjon vedtatt på landsmøtet 2022

SAFE gjennomførte landsmøtet 2022 på Quality Airport Hotel Stavanger den 8. – 9. juni. Det ble vedtatt én resolusjon: Et samlet SAFE Landsmøte krever at ansatte på landanleggene blir omfattet av tilsvarende kartlegging som er blitt gjennomført på sokkelen rundt forskning på kreft.

SAFEs landsmøte er i gang

SAFE har samlet rundt 100 delegater til to dager med faglig påfyll, gjennomgang av regnskap, samhold og inspirasjon på Quality Airport Hotel Stavanger. Landsmøtet ble åpnet med et innblikk i «hverdagen» i SAFE, etterfulgt av forbundsleder Hilde-Marit Rysst sin velkomsttale. SAFE-huset er stengt disse to dagene.