Strømprisen: Løsningen er ikke å åpne vernede vassdrag, men å ta tilbake styring og kontroll over egen energi

Analytikere spår at vi vil ha vedvarende høye strømpriser. Derfor kan ikke kortvarige “støttepakker” være den eneste løsningen. Myndighetene og partene må sette seg til bordet for å evaluere situasjonen, og komme frem til løsninger som sikrer rettferdige strømpriser, ett forutsigbart system og sikkerhet for egen forsyningskapasitet. SAFE med sine over 10.000 medlemmer krever endring!

SAFE møter DeepOcean i Arbeidsretten

Advokat Bent Endresen, Bjørn Tjessem og Kai Morten Anda
Advokat Bent Endresen, Bjørn Tjessem og Kai Morten Anda

11. – 12. januar 2022 møttes SAFE og DeepOcean i Arbeidsretten. Uenigheten står om retten til innsyn i innleide arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår og etterlevelsen av tariffavtalen for innleid personell på norsk kontinentalsokkel.

Minneord om Stein Bredal: SAFE er takknemlig for din innsats

Stein Bredal har vært SAFE-medlem siden 1983 og veldig engasjert i rollen som verneombud og sentral tillitsvalgt i Statoil (nå Equinor). Han var også ansattrepresentant i konsernledelsen i Statoil-styret. Han var med på fagbevegelsen helt fra starten. Han døde på Stavanger universitetssjukehus søndag, etter lengre tids sykdom, han ble 71 år. 

Seier for SAFE: Transocean trekker truslene sine

Egil Bjørgås, leder SAFE Transocean Foto: Rebecca Bjerga
Egil Bjørgås, leder SAFE Transocean Foto: Rebecca Bjerga

«Foreløpig er vaksinasjon ikke obligatorisk i Norge. Din nåværende vaksinasjonsstatus vil ikke påvirke din utreise til våre rigger, og ditt ansettelsesforhold har ikke endret seg på noen måte» stod det i en ny e-post til alle ansatte i Transocean sent mandagskveld. – Godt å se at bedriften erkjenner at norsk lov skal følges, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst.

Julehilsen fra forbundsleder – God jul og et godt SAFE nyttår!

Da er det på tide å oppsummere 2021: Nok et rart år med pandemi, landet har blitt stengt, delvis stengt, åpnet og nå er det så nært som stengt igjen. Sammen skal vi få til at det blir et flott SAFE-år i 2022. God jul!

Transocean tvinger ansatte til å vaksinere seg – ulovlig mener SAFE

Egil Bjørgås, leder SAFE Transocean Foto: Rebecca Bjerga
Egil Bjørgås, leder SAFE Transocean Foto: Rebecca Bjerga

Tirsdag sendte ledelsen i Transocean Norge beskjed til sine ansatte om at de som fortsatt ikke vaksinerer seg, vil miste jobben. Samtidig gjorde selskapet det klart at uvaksinerte som blir smittet, må bære de økonomiske kostnadene selv. Dette skapte frykt og redsel, sier klubbleder i SAFE-klubben i Transocean, Egil Bjørgås. For SAFE Transocean handler ikke denne diskusjonen om vaksinasjon, men om arbeidstakers rettigheter.

Verneombudskonferansen er i gang

Verneombudskonferansen er i gang Foto: Rebecca Bjerga
Verneombudskonferansen er i gang Foto: Rebecca Bjerga

SAFE samlet verneombud og tillitsvalgte til to dager med faglig påfyll. Verneombudskonfransen er i gang på Sola Strand Hotel i Stavanger. Vi skal ha gjennomgang av viktige HMS-saker og samtidig nyte sosialt samvær med likesinnede som har engasjement for helse og arbeidsmiljø.

Nedbemanning i Seadrill – opp mot 400 kan miste jobben

Leder og nestleder i SAFE i Seadrill Arild Jenssen og Kim j. Sande Foto: Rebecca Bjerga
Leder og nestleder i SAFE i Seadrill Arild Jenssen og Kim j. Sande Foto: Rebecca Bjerga

– Dette vil føre til at arbeidstokken i Seadrill Norway Crew A/S i verste fall reduseres med inntil 40%, noe som tilsvarer opp mot 400 oppsigelser, sier klubbleder i SAFE i Seadrill Arild Jenssen.

HMS-avdelingen i full aktivitet

Travle dager og full kalender for HMS-avdelingen på SAFE-huset, som deltar på forskjellige arenaer, på møter og i diskusjoner med fokus på helse, miljø og sikkerhet. Stig-Rune Refvik, forbundssekretær HMS og Halvor Erikstein, organisasjonssekretær og yrkeshygieniker, er aktive i Sikkerhetsforum (SF), Regelverksforum og Samarbeid for Sikkerhet (SfS). Disse kalles trepartsarena-samarbeid, med representanter for arbeidstakerne, arbeidsgiverne og myndighetene.