SAFE vokser!

Denne uken ble en SAFE-klubb stiftet i MDE. -Fadderklubben i Equinor kommer til å hjelpe dere med veien videre for et enda mer rettferdig arbeidsliv, sier styremedlem i SAFE-sokkel Equinor, Roger F. Maurstad.

Klubbledermøte gjennomført på Teams

Klubbledermøte via Teams Foto: Rebecca Bjerga
Klubbledermøte via Teams Foto: Rebecca Bjerga

SAFE-forbundsstyret har vedtatt at på grunn av koronasituasjonen blir SAFE-Kongressen 2020 delt opp i to deler. Del I på Teams før jul og del II til sommeren. Det er en helt ny situasjon, og i den forbindelse mente forbundsstyret det ville være riktig med et informasjonsmøte i god tid før kongressen.

SAFE lite imponert over arbeidsgivers ‘dugnadsinnsats’

Illustrasjonsbilde fra Envato elements
Illustrasjonsbilde fra Envato elements

SAFE kom med flere innspill i møtet mellom YS og Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd (ALPR) om koronasituasjonen. SAFE ville vite blant annet hvordan myndighetene ser for seg å kompensere for de myndighetspålagte karantenene, herunder både utgifter til kost og losji og kompensasjon.

Enighet i de sentrale forhandlingene på Oljeoverenskomsten

Levard Olsen-Hagen (SAFE), Terje Hovet (Norsk Industri), Elisabeth Brattebø Fenne (Norsk olje og gass) og Frode Alfheim (Industri Energi)Foto: Kolbjørn Andreassen
Levard Olsen-Hagen (SAFE), Terje Hovet (Norsk Industri), Elisabeth Brattebø Fenne (Norsk olje og gass) og Frode Alfheim (Industri Energi)Foto: Kolbjørn Andreassen

Enighet i de sentrale forhandlingene på Oljeoverenskomsten, nå gjenstår de lokale forhandlingene før endelig avtale signeres. 

Brudd i forhandlingene om Brønnserviceavtalen

Forhandlingslederne Foto: Kolbjørn Andreassen
Forhandlingslederne Foto: Kolbjørn Andreassen

SAFE valgte å bryte Brønnserviceforhandlingene natt til torsdag. Schlumberger Norge AS har sagt opp særavtalen de har med den lokale SAFE Klubben i bedriften. For SAFE sin del er det viktig at særavtalen videreføres før Brønnserviceforhandlingene er ferdig forhandlet.

Enighet i forhandlingene om NR Landavtalen

Asle Reime (Industri Energi), Pål Tangen (Norges Rederiforbund) og Stig-Rune Refvik (SAFE) "håndhilser" etter signeringen. Foto Jan Godfrey
Asle Reime (Industri Energi), Pål Tangen (Norges Rederiforbund) og Stig-Rune Refvik (SAFE) "håndhilser" etter signeringen. Foto Jan Godfrey

Tirsdags ettermiddag ble SAFE, Industri Energi og Norges Rederiforbund enig i årets forhandlinger om NR Landavtalen.

SAFE frykter TIOS-dommens konsekvenser

Island Frontier Foto: Stig Silden
Island Frontier Foto: Stig Silden

Et flertall i Arbeidsretten ga dessverre og uforståelig nok NHO medhold i arbeidsrettssaken mot SAFE/YS vedrørende Brønnserviceavtalens virkeområde. SAFE er meget skuffet over dommen, men vi gir oss ikke. 

Årets lønnsoppgjør på rederiområdet i havn

SAFE kom til enighet med Norges Rederiforbund i årets lønnsoppgjør for de som er omfattet av flyteriggavtalen.

Samarbeids- og organiseringsmøte med Negotia

Foto: Liv Hilde Hansen
Foto: Liv Hilde Hansen

SAFE hadde et møte med Negotia den 1. september om organisering og samarbeid. SAFE ønsker en tydeliggjøring av hvilke muligheter det er for organisering innen Oljeoverenskomsten land. Begge forbund organiserer i olje- og energibransjen, og forhandler på Oljeoverenskomsten land, som i år gjennomføres 16. september.

Frontfagforhandlingene kan ende i streik fra fredag

Meklingsstart i frontfaget Foto: Helene Husebø
Meklingsstart i frontfaget Foto: Helene Husebø

27 000 industriarbeidere fra SAFE, Parat og Fellesforbundet kan bli tatt ut i streik fra fredag om ikke partene kommer til enighet innen torsdag kl 24.00.