Baste Daltveit er utpekt som ny UPN-K HVO i Equinor Sokkel

Baste Daltveit Foto: Rebecca Bjerga
Baste Daltveit Foto: Rebecca Bjerga

Første september overtok Baste Daltveit rollen som koordinerende hovedverneombud (KHVO) for norsk sokkel i utforskning og produksjon i Norge (UPN) etter Peter Alexander Hansen. Hansen går over i pensjonistenes rekker etter 22 år i denne stillingen og etter 40 år i selskapet. Begge er stolte SAFE-ere.

Ja til norsk olje og gass er et ja til grønn omstilling! Kronikk av forbundsleder Hilde-Marit Rysst

Norge har en unik sjanse til å bli verdens ledende på fornybar energi! Men det er umulig hvis vi stenger ned industrien! Setter vi en sluttdato, vil ingen investere! Endrer vi rammevilkårene og gjør industrien lite attraktiv, vil ingen investere! Feilaktig skattepolitikk vil ramme muligheten for å opprettholde arbeidsplasser og selskapers vilje til å satse i Norge.

Forlik i Stena Don-saken, 78 SAFE-medlemmer får erstatning

Forbundssekretær HMS Stig-Rune Refvik Foto: Rebecca Bjerga
Forbundssekretær HMS Stig-Rune Refvik Foto: Rebecca Bjerga

Glad nyhet: Etter meget krevende og stort sett konstruktive forhandlinger i hele går, har SAFE landet et forlik i Stena-saken. Det betyr at SAFE ikke skal behandle saken videre i Lagmannsretten eller at saken om erstatning kan ankes til Høyesterett. Forliket for medlemmene tilsvarer et nettobeløp rundt en årslønn, litt avhengig av stilling. SAFE er fornøyd med forliket.

-Vi er svært urolige for at industrien ikke tar kreftrisikoen tilstrekkelig alvorlig

SAFE møtte Petroleumstilsynets fagavdeling for arbeidsmiljø om oppfølging av bekymringsmeldingen om den nye grenseverdien for benzen. Møtet tok sted tirsdag, den 31.08.2021. En slik skjerping av en grenseverdi er helt uvanlig, den viser tydelig at det må gjennomføres sterke tiltak for å hindre at enda flere arbeidsfolk i petroleumsnæringen rammes av kreft.

Norsk mat på norsk sokkel – SAFE får støtte fra landbruks- og matministeren

Foto: Rebecca Bjerga
Foto: Rebecca Bjerga

Rundt 80 % av kjøttet som brukes på sokkelen er importert fra Brasil, Uruguay, Argentina, Namibia, New Zealand eller Polen. Dette får store økonomiske konsekvenser for norske bønder, det kan også kaste vår resistens til antibiotika ut av balanse. Nå får SAFE støtte fra landbruks- og matministeren Olaug Bollestad i kampen for norske råvarer på norsk sokkel.

Enighet i forhandlingene med DOF Subsea

Frode Andre Bakken og Tarald Meling
Frode Andre Bakken og Tarald Meling

Etter to dagers forhandlinger kom SAFE og DOF Subsea til enighet i årets mellomoppgjør. Resultatet ble som følger:

Forbundsstyremøte – endelig fysisk til stede

Det første forbundsstyremøte etter sommeren tok sted 24. og 25. august på Fjordbrishotell, Rennesøy. Det ble diskutert vanlig drift av organisasjonen, oppsummering av Arendalsuka, forberedelser til Kongressen del II, samt fremtiden, nye energiformer, videreutvikling av tariffavtaler og nye klubber. Forbundsstyret jobber videre med resolusjonene fra Landsmøtet angående karantene og norsk kjøtt på sokkelen.

– Ja til olje og gass for å redde kloden

– Ja til det grønne skiftet, ja til vindturbiner, ja til elbiler, ja til gass og hydrogen MEN du får det ikke til uten olje, mener  konserntillitsvalgt i Equinor, Bjørn Asle Teige. Han vet godt hvordan infrastrukturen og behovet for olje og gass er i verden per dags dato. Å stenge kranene er ikke løsningen, dersom det skjer, medfører det brå stopp også i utviklingen av fornybar energi. Så ja til olje og gass for å redde kloden! Se video.

SAFE tar pulsen på Arendalsuka 2021

SAFE sitt AU i Arendal Foto: Rebecca Bjerga
SAFE sitt AU i Arendal Foto: Rebecca Bjerga

AU i SAFE er til stede på Arendalsuka 2021. Equinor-klubben stiller også sterkt med sine tillitsvalgte, både fra land og sokkel. YS og YS-forbundene inviterer til en rekke arrangementer, mange av dem strømmes, slik at du kan følge debattene selv om du ikke er fysisk til stede i Arendal. Vi gir deg oversikten over hva du bør få med deg som YS- og SAFE-medlem.