Mekling på brønnserviceavtalen fortsetter på overtid

SAFE og Norsk olje og gass startet tirsdag morgen meklingen på brønnserviceavtalen. Det er satt av to dager til mekling hos Riksmekleren i Oslo, med frist midnatt onsdag. Det mekles nå på overtid.

Årsmøte SAFE i Altera

SAFE i Altera Foto: Gro Gullhaug
SAFE i Altera Foto: Gro Gullhaug

SAFE i Altera gjennomførte årsmøtet sitt om bord på Kiel-båten 17. – 19. juni. Fra SAFE sentralt var nestleder Kai Morten Anda og forbundssekretær tariff Gro Gullhaug invitert som gjester.

SAFEs landsmøte er i gang

SAFE har samlet rundt 100 delegater til to dager med faglig påfyll, gjennomgang av regnskap, samhold og inspirasjon på Quality Airport Hotel Stavanger. Landsmøtet ble åpnet med et innblikk i «hverdagen» i SAFE, etterfulgt av forbundsleder Hilde-Marit Rysst sin velkomsttale. SAFE-huset er stengt disse to dagene.

SAFE melder plassfratredelse for 198 medlemmer på sokkelavtalen

SAFE har tirsdag morgen varslet Riksmekleren og Norsk olje og gass om plassfratredelse for 198 medlemmer hvis mekling på sokkelavtalen ikke fører frem innen midnatt lørdag 11. juni. Plassfratredelsen vil ikke ramme Norges gasseksport med tanke på situasjonen i Europa i første omgang.

Arbeidsplassbesøk på Veslefrikk

Idar Martin Herland og Thorbjørn Holger Opstad på arbeidsplassbesøk på Veslefrikk
Idar Martin Herland og Thorbjørn Holger Opstad på arbeidsplassbesøk på Veslefrikk

SAFE, SAFE i Archer og SAFE i Equinor besøkte Veslefrikk før den nå skal taues til land. Alle brønnene er ferdig plugget. Personell på Veslefrikk har vært gjennom en prosess med å stenge ned feltet og har lagt ned en enorm innsats for å få dette til på en god og sikker måte, sier forbundssekretær organisasjon, Thorbjørn Holger Opstad. 

– For meg er det alfa og omega å være organisert i SAFE

Nystarta SAFE-klubb i 4Service hadde sitt første årsmøte på SAFE-huset og delvis på Teams den 05. mai 2022. – For meg er det alfa og omega å være organisert i SAFE, sier klubbleder Anne Mortensen. 

Har en klar målsetting om å komme i posisjon som gir forhandlingsrett

SAFE i Havila gjennomførte sitt årsmøte den 10. mai 2022 på Thon Hotel i Fosnavåg. Behovet for et mere rettferdig arbeidsliv, en forutsigbar fremtid, og ikke minst et forbund som tar kampene med oss, er noe vi har savnet lenge, sier klubbleder Frode Moltubakk.

Hipp, hipp, hurra! Gratulerer med dagen!

Foto: Rebecca Bjerga
Foto: Rebecca Bjerga

Endelig, ja endelig, kan vi feire 17. mai etter vante tradisjoner! Utallige tog, for store og små, skolegårder med taler, is, kaker og sekkeløp. Endelig skal vi feire Norges bursdag med alt det som hører til!

Saken om tidligere fortrinnsrett til gjeninntredelse i stilling i Island Offshore er avsluttet

Spørsmålet om virksomhetsoverdragelse var sentralt når SAFE avsluttet saken i Frostating Lagmannsrett, Ålesund. Saken handlet i utgangspunktet om fortrinnsrett til gjeninntredelse i stilling. Da man ikke lengre kan benytter fortrinnsretten, gjelder saken nå kun erstatning for økonomisk tap, da Island Offshore ikke lot tre ansatte gjeninntre i stillinger som en hevder de hadde fortrinn til, forklarer Stig-Rune Refvik, forbundssekretær HMS i SAFE, som også er ført som vitne i saken.

Årets forhandlinger mellom SAFE og Norsk olje og gass er i gang

Årets lønnsoppgjør for operatør, boring og forpleining er i gang. Dette er et hovedoppgjør hvor det forhandles om hele tariffavtalen. Det er satt av to dager til årets forhandlinger, med oppstart i dag 3. mai og avslutning 4. mai.