Hipp, hipp, hurra! Gratulerer med dagen!

Foto: Rebecca Bjerga
Foto: Rebecca Bjerga

Endelig, ja endelig, kan vi feire 17. mai etter vante tradisjoner! Utallige tog, for store og små, skolegårder med taler, is, kaker og sekkeløp. Endelig skal vi feire Norges bursdag med alt det som hører til!

Saken om tidligere fortrinnsrett til gjeninntredelse i stilling i Island Offshore er avsluttet

Spørsmålet om virksomhetsoverdragelse var sentralt når SAFE avsluttet saken i Frostating Lagmannsrett, Ålesund. Saken handlet i utgangspunktet om fortrinnsrett til gjeninntredelse i stilling. Da man ikke lengre kan benytter fortrinnsretten, gjelder saken nå kun erstatning for økonomisk tap, da Island Offshore ikke lot tre ansatte gjeninntre i stillinger som en hevder de hadde fortrinn til, forklarer Stig-Rune Refvik, forbundssekretær HMS i SAFE, som også er ført som vitne i saken.

Årets forhandlinger mellom SAFE og Norsk olje og gass er i gang

Årets lønnsoppgjør for operatør, boring og forpleining er i gang. Dette er et hovedoppgjør hvor det forhandles om hele tariffavtalen. Det er satt av to dager til årets forhandlinger, med oppstart i dag 3. mai og avslutning 4. mai.

Ny SAFE-klubb i Simon Møkster Shipping

Ny SAFE-klubb ble dannet i Simon Møkster Shipping, som er leverandør av offshore støttefartøy designet for operasjoner i tøffe værforhold. Ny klubbleder Ørjan Grandal håper på å gjøre en forskjell for sjøfolk. SAFE ønsker den nye klubben velkommen, sammen skal vi jobbe mot et rettferdig arbeidsliv.

Stabilitet og forutsigbarhet i arbeidslivet

Hva er arbeidsrett? Advokat i SAFE, Elisabeth Bjelland og jurist Kristine Knudsen holdt et meget etterspurt kurs for 24 engasjerte tillitsvalgte den 20. og 21. april på Hotel Victoria i Stavanger. Koronasituasjonen har gjort at tillitsvalgte hadde mange spørsmål rundt obligatorisk testing, kompensasjon og lovpålagt karanteneregler.

Påskehilsen 2022

Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga
Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga

Endelig er det tid for en pust i bakken, enten den blir i skibakken, skogsbakken eller kanskje på flatt hav fra egen båt. Tid for å senke skuldrene på den måten en selv ønsker, de stille dager er ofte beskrivende for påskehøytiden. For å krydre de rolige, avslappende dagene benyttes ofte krimbøker eller spenningsserier på tv, men glem aldri spenningen som bygger seg opp rundt et ludo-brett.

Meklingen på frontfaget er startet, mulig streik fra 1. april

Mandag den 28.03 kl. 14.00 startet riksmekler Hilde Lund åpningsmøtet mellom Norsk Industri, Parat og SAFE. I forkant av møtet hadde Parat og SAFE oversendt plassoppsigelse og plassfratredelse i henhold til arbeidstvistloven for SAFE sine medlemmer i Beerenberg, Bilfinger og Kaefer. Meklingen varer til torsdag den 31. mars, kl. 24.00. Dersom partene ikke blir enige, blir det streik i frontfagsoppgjøret fra fredag 1. april.

Nyhet: IDÉ House of Brands lanserer nettbutikk med profileringsartikler

IDÉ House of Brands har gjort det enklere for klubbledere i SAFE å bestille profileringsartikler. Nettbutikken skal erstatte fellesbestillingene som tidligere ble sendt ut på e-post. Den er ikke ment for å brukes av enkeltpersoner. Du finner nettbutikken under fanen «For medlemmer»

Årsmøte SAFE i Equinor avdeling Sokkel 23. – 24. mars 2022

SAFE i Equinor avdeling Sokkel hadde sitt årsmøte over to dager på Bristol Hotell i Oslo, med nesten 50 delegater til stede, i tillegg til gjester, observatører og verneombud. Gode og inspirerende foredragsholdere bidro til å motivere det gode foreningsarbeidet som tillitsvalgte gjør, samt å drøfte omstillingen bransjen vår står ovenfor.

Sjøfolkets opprop til SAFE: Vi trenger et forbund som kjemper for oss!

Frode Moltubakk Foto: Rebecca Bjerga
Frode Moltubakk Foto: Rebecca Bjerga

Sjøfolk i de tre sjømannsforbundene er i ferd med å gjøre noe som ingen har klart før, nemlig å samle alle medlemmene under ett forbund. De retter blikket mot SAFE med ett ønske: Å komme i en posisjon der de har mer kraft bak kravene. Med full støtte fra SAFE sentralt og akkurat som SAFE (tidligere OFS) ble dannet av oljearbeiderne selv, blir område Skip i SAFE dannet av sjøfolka selv, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst.