Se hva du kan spare som SAFE-medlem

SAFEs fordelskalkulator viser hva du kan spare på å bruke medlemsfordelene dine. Gå inn på «Tilpass» under hver kategori for å justere på innstillingene slik at de passer til deg. Summene som fremkommer, gir eksempler på hva du som medlem kan spare på ett år. Prøv den her.

Forhandlingene mellom SAFE, Parat og Norsk Industri startet onsdag

Vårens vakreste eventyr er i gang. Forhandlingene i frontfaget startet onsdag med kravoverrekkelse på Hotell Opera i Oslo. Det er knyttet stor spenning til årets oppgjør, etter to år med pandemi og galopperende energi- og drivstoffpriser. Dette påvirker prisstigningen, som er en viktig faktor i forhandlingene.

Elefanten i rommet. Benzen i boreslam: Last ned presentasjonen

Benzen er naturlig forekommende olje og gass. Benzen er svært kreftfremkallende og særlig aggressiv når det gjelder blod- og lymfekreft. Dette er sykdommer som kan opptre etter mindre en 10 år. Ny kunnskap har vist at benzen må bli tatt mer på alvor. Last ned presentasjonen om benzen, lenke finner du i artikkelen.

Strategisk møte om integrerte operasjoner – Vi må stå sammen med felles mål

SAFE samlet klubbledere og tillitsvalgte fra Equinor, brønnservice og rederibedrifter til et strategimøte om integrerte operasjoner. Integrerte operasjoner (IO) involverer integrering av menneske, organisasjon, arbeidsprosesser og teknologi, men i ren praksis betyr det at kompliserte operasjoner flyttes vekk fra plattformer offshore til kontorer på land. Denne arbeidsmodellen kan true sikkerheten offshore og fremtidige arbeidsplasser.

«Korrupsjonsjegeren» Eva Joly er på det franske sporet i Kielland-ulykken

«Korrupsjonsjegeren» Eva Joly har fått en 20% stilling ved Universitetet i Stavanger for å jobbe med dokumentasjonsprosjektet om franske kilders opplevelser av Kielland-ulykken som i 1980 krevde 123 liv. Prosjektet er tilknyttet Oljemuseet i Stavanger. Kielland-nettverket håper på at hun vil kunne bidra med å finne svar på mange av de spørsmålene som aldri har blitt undersøkt.

SAFE støtter Kielland-nettverket med 25 000 kroner

Det er fortsatt mange som lurer på hva som skjedde den 27. mars 1980 da Alexander Kielland-plattformen kantret på Ekofiskfeltet. Derfor vil SAFE bidra videre til det arbeidet som Kielland-nettverket gjør med 25 000 kroner. Forbundsleder Hilde-Marit Rysst sier at for SAFE er Kielland-saken en hjertesak.

SAFE får mye omtale i media 

SAFE har fått på plass et pressemeldingsabonnement hos Norsk Telegrambyrå eller NTB, som gjør det lettere for oss å spre de sakene vi brenner for i hele Norge. Den ene saken som skiller seg ut og betyr mest for flere bransjer, er den gode nyheten om at det blir mer norsk mat på sokkelen.  

Vi fjernstyrer oss vekk fra sikkerhet 

I flere omganger har vi nå styrt flere og flere kritiske oppgaver vekk fra plattformen og over til komfortable kontorer på land. Tidligere var fokuset å ha rett personell med rett kompetanse på rett sted, nå er det ikke lenger viktig for selskapene, men viktigst er kutte og spare. De kaller det utvikling og digitaliseringsprosess, vi sier “spade for en spade” – dette er kutt i sikkerhet og kynisk kostandssparing.  

Aker BP avvikler tiltak om krav til covid-beskyttelse offshore

Oljeselskapet Aker BP varslet tidligere denne måneden at fra 1. februar vil det bli innført krav om at alle offshorearbeidere på deres installasjoner må vaksinere seg mot covid-19. I dagens møte ble det kjent at selskapet velger å fjerne kravet om vaksinasjon for å kunne reise offshore. Klubbleder i SAFE i Aker BP, Tom Robin Pedersen, er glad for at dette kravet blir fjernet.

Innleieproblematikken: SAFE fører kampen videre

De siste årene har SAFE vært i Arbeidsretten, hos Petroleumstilsynet (Ptil) og blitt kontaktet av flere klubber på grunn av for høy bruk av innleid personell på landanlegg og på innretningene offshore. Mye utskifting og liten erfaring blant innleid arbeidskraft truer sikkerheten til oljearbeiderne. SAFE har jobbet mye på politisk nivå for flere faste ansettelser og mindre bruk av innleie. Nå er både Regjeringen og Ptil på banen.