Forhandlingsresultatet fra mekling på sokkelavtalen er akseptert, dermed ingen streik

Resultatet av uravstemningen i SAFE om forhandlingsresultatet på NOG sokkelavtalen er gjennomført. Forhandlingsresultatet fra meklingen er akseptert. Kl:1200 i dag gikk fristen for uravstemningen på sokkelavtalens forhandlingsresultat. SAFE sine medlemmer på sokkelavtalen stemte for å akseptere resultatet. Totalt ble det 64,13 % avgitte stemmer, 60,87 % stemte JA og 39,13 %  stemte NEI.

Meklingsresultatet på sokkelavtalen ut på uravstemning

Etter 11 timer på overtid i årets mekling på sokkelavtalen, ble det framlagt et tilbud som vil bli sendt ut til uravstemning. SAFE sine medlemmer vil nå avgjøre om resultatet skal godkjennes eller om vi skal gå til streik.

Mekling på NOG-sokkelavtalen har startet

Fredag formiddag startet meklingen på NOG-sokkelavtalen hos Riksmekleren i Grensen 3, Oslo. Det er satt av to dager til meklingen, med meklingsfrist midnatt lørdag. Hvis ikke partene kommer til enighet, blir det streik.

Plassoppsigelse sendt for alle på sokkelavtalen

Plassoppsigelse for alle SAFE sine medlemmer på sokkelavtalen til Riksmekleren er i dag blitt bekreftet mottatt. SAFE krever et rettferdig oppgjør for sine medlemmer, slik at vi kan møte alle de økte kostnadene i samfunnet. Tilbudet som kom fra Norsk olje og gass var langt fra det som var mulig å akseptere, derfor ble det brudd og plassoppsigelse ble sendt.

Brudd i forhandlingene på sokkelavtalen

Etter to dager med forhandlinger mellom SAFE og Norsk olje og gass under årets hovedforhandling på sokkelavtalen kom vi ikke til enighet. Årets hovedforhandlinger går nå til mekling. SAFE krever et rettferdig oppgjør for sine medlemmer, slik at vi kan møte alle de økte kostnadene i samfunnet. Tilbudet vi fikk var langt fra det som var mulig å akseptere, derfor ble det brudd, sier forhandlingsleder Kai Morten Anda.

Årets forhandlinger mellom SAFE og Norsk olje og gass er i gang

Årets forhandlinger mellom SAFE og Norsk olje og gass (NOG) for operatør, boring og forpleining er nå ferdig. Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør hvor det kun er økonomi det forhandles om.

Enighet på Sokkelavtalen

SAFE og Norsk olje og gass (NOG) kom til enighet på overtid natt til onsdag, kl 05:30, i årets lønnsforhandlinger på Sokkelavtalen. Resultatet er moderat og partene forutsetter at det føres konkrete og reelle lokale lønnsforhandlinger i operatørselskapene.