SAFE på arbeidsplassbesøk

SAFE på arbeidsplassbesøk
SAFE på arbeidsplassbesøk

SAFE og SAFE i Equinor var på besøk for å se på prosjektene Njord og Johan Castberg på Stord. SAFE traff mange ivrige medlemmer, som  fikk presentasjoner om arbeidstakermedvirkning. Det er viktig for SAFE at de tillitsvalgte engasjerer seg lokalt, for å sikre reell arbeidstakermedvirkning i prosjektene.