Tariffpolitisk utvalg i SAFE

Gro Gullhaug. Foto: Mette Møllerop
Gro Gullhaug. Foto: Mette Møllerop

Tariffpolitisk utvalg (TPU) er satt sammen av medlemmer fra ulike tariffområder, samt en av våre jurister. Utvalget skal være rådgivende ovenfor Arbeidsutvalget (AU), forbundsstyret (FS) og klubbene i SAFE.

SAFE har fått tilbakemeldinger på at TPU i SAFE gjerne ikke har vært så synlige i det arbeidet som har blitt gjort tidligere inn til FS og ut til klubbene. Det ønsker vi å få gjort noe med, sier Gro Gullhaug.

  • Hogne Hole                          Bilfinger
  • Bjørn Asle Teige                  Equinor
  • Egil Bjørgås                          Transocean
  • Ove Risa                                Oceaneering
  • Levard Olsen-Hagen           SAFE
  • Gro Gullhaug                        SAFE

– Det er en god gjeng, med god kunnskap som har sagt ja til å bidra i utvalget. Her blir det et godt samarbeid på tvers av områdene og vi satser på levere så godt vi kan etter det mandat som er gitt oss fra FS. På vårt første møte, den 26. januar 2021, skal vi få satt en fast møte- og handlingsplan for utvalget. Vi må planlegge for blant annet en tariffkonferanse, hvordan vi best mulig kan levere info til FS og ut til klubbene, samt legge en plan for råd til mellomoppgjøret som kommer til våren, sier Gullhaug.

Har du spørsmål send mail til: grogull@safe.no

Skriv ut siden