Uravstemning for SAFEs medlemmer på NR-området

Uravstemningen gjelder resultatet fra tarifforhandlingene 2018 mellom SAFE og Norges Rederiforbund (NR). Forhandlingsutvalget anbefaler ikke det fremlagte tilbudet på årets lønnsoppgjør. Endelig resultat foreligger først etter at uravstemningen er gjennomført.

Vil du vite mer om resultatet:

Protokoll NR-oppgjøret 2018

Forhandlingsutvalgets innstilling

VIKTIG! Bruk stemmeretten din!

Stemmegivningen åpner kl.12.00 fredag 1. juni 2018.

 Frist for stemmegivning er mandag 18. juni 2018 kl.12.00.

Skriv ut siden