Valg av konserntillitsvalgte i YS i Equinor

De to konserntillitsvalgte i YS i Equinor, Owe Ingemann Waltherzøe og Bjørn Asle Teige.
De to konserntillitsvalgte i YS i Equinor, Owe Ingemann Waltherzøe og Bjørn Asle Teige.

Bjørn Asle Teige og Owe Waltherzøe er tospannet som nå skal jobbe sammen som konserntillitsvalgte for YS i Equinor de neste to årene.

Bjørn Asle Teige har nærmere ti år bak seg som konserntillitsvalgt og har takket ja til gjenvalg for to nye år. Owe Ingemann Waltherzøe er nyvalgt og klar for sin første periode. Owe Waltherzøe avløser Ole Gunnar Rasmussen som har hatt vervet i fire år.

Bjørn Asle Teige
Bjørn Asle Teige
Ole Gunnar Rasmussen, avtroppende konserntillitsvalgt i YS i Equinor
Ole Gunnar Rasmussen, avtroppende konserntillitsvalgt i YS i Equinor

Klubbleder fra Hammerfest

Ole Gunnar Rasmussen kom fra jobben som klubbleder i SAFE i Hammerfest. Det medførte flytting for familien. Nå er datteren klar for skolestart, og tidspunktet for å reise hjem til Hammerfest er derfor et riktig valg for familien.

For Ole Gunnar blir det fortsatt en del pendling. Han har fått jobb i Johan Castberg-prosjektet som har sete i Oslo. Nord-Norge må derfor vente litt før de får Ole Gunnar hjem. Han fortsetter også som konserntillitsvalgt inntil Owe Waltherzøe overtar tidlig på høstparten.

Tilbake i Statoil, nå Equinor

Owe Ingemann Waltherzøe er tilbake i Equinor etter to år som organisasjonssekretær i SAFE.  Da flytteplanene til Ole Gunnar ble kjent, og han ikke ønsket gjenvalg, innstilte valgkomiteen Owe til dette spennende vervet. Han ble valgt, og starter i sin nye jobb i august. På grunn av engasjement på Gudrun, blir det et par måneders overlapping mellom de to.

Owe Ingemann Waltherzøe
Owe Ingemann Waltherzøe

De to konserntillitsvalgte gleder seg til å jobbe sammen, og har en rekke viktige arbeidsoppgaver som venter dem. En av dem er å ta vare på lønns- og arbeidsforhold for de ansatte i virksomheten, sier de. Andre saker på dagsorden som prioriteres høyt, er blant annet de pågående planene om elektrifisering av Troll, Sleipner og Gudrun, og utvikling av digitale hjelpemidler, i tillegg til alle de andre oppgavene som hviler på de sentrale tillitsvalgte i selskapet.

Bjørn Asle Teige sitter i BU (Bedriftsutvalg), Owe Waltherzøe skal inn i AMU (Arbeidsmiljøutvalg), begge deler på konsernnivå i Equinor.

Skriv ut siden