Verneombudskonferansen tok opp mange spennende tema og skapte stort engasjement

Verneombudskonferansen tok opp mange spennende tema og skapte stort engasjement

||||||||

Her kan du lese sammendrag av Verneombudskonferansen som ble avholdt 6. – 7. desember 2021 på Sola Strand Hotel. Nederst i artikkelen finner du vedlagt alle presentasjonene fra to dager med faglig påfyll.

Tekst skrevet av forbundssekretær HMS, Stig-Rune Refvik

Vi hadde ikke før fått gjennomført VO-konferansen, så kom nye Covid-19 restriksjoner. HMS-avdelingen er lettet over at det gikk så bra både med deltakelse og foredrag, selv om noen måtte melde avbud på tampen. Det la ikke noen demper på arrangementet og vi fikk et par veldig gode dager sammen og gleden av å bli kjent med flere nye på Sola Strand Hotel, sier forbundssekretær HMS Stig-Rune Refvik.

Alle presentasjonene er vedlagt helt nederst i artikkelen.

– Det kunne ikke gått bedre, sa yrkeshygieniker og mangeårig HMS sekretær Halvor Erikstein på slutten av konferansen. Foreleserne og deltakere viste både topp engasjement, men også faglig interesse og kompetanse.

 decoding=
Halvor Erikstein Foto: Rebecca Bjerga

SAFE utfordret deltakerne nokså raskt å stille spørsmålet «Hvor står vi og hvor går vi» med blikk på status i SAFE sitt HMS-arbeid og hvor en vil at HMS-fokuset til SAFE skal være fremover. Videre satt vi av litt tid for at deltakerne skulle bli bedre kjent, det tok ikke lang tid før de fleste var varme i trøya, diskusjonene gikk og det så ut som at forsamlingen trivdes.

HMS-utvalget fikk også presentert noen av sakene de brenner for. Godt ledet an av Vår Energis K-HVO, Morten Øye, som tok opp temaet havvind. Dette tema ble en stor sak også i trepartsarenaene. Videre kom Idar Martin Herland fra AU i Equinor med sitt engasjement, han forklarte om faren med manglende vedlikeholdsregime og feil kritikalitetsvurdering av utstyr.

Halvor Erikstein og Stig-Rune Refvik ga også en orientering og kort presentasjon av saker og noen av de mange trepartsarenaene hvor HMS-avdelingen deltar på og jobber med.

 decoding=
Morten Øye Foto: Rebecca Bjerga

Det var også spennende å høre hvilke utfordringer og hvordan representanter fra ulike områder jobbet med HMS. Christian Jørgensen fra Bilfinger påpekte en rekke forhold som de jobber med, Geir Haraldsen fra Baker Huges holdt også et flammende innlegg og lot et ord stå tydelig: «Etterlevelse». Om alle etterlever eksisterende lover, regler, beste praksis og prosedyrer så hadde vi ikke hatt ulykker. Linda Løseth fra Shell tok blant annet opp at hun er med i et stort arbeid rundt, men også manglende kunnskap om håndtering av kvikksølv og fikk knyttet kontakt med aktører som kan bidra.

Tom Grimsrud, overlege og prosjektleder fra Kreftregisteret, loset oss trygt gjennom kartlegginger av kreftforekomst og helseutfall for ansatte i vår bransje. Videre presenterte Erikstein med stort engasjement «Benzen den snikende faren» og nye grenseverdier som er redusert til en femtedel av tidligere nivå.

 decoding=
Tom Grimsrud fra Kreftregisteret Halvor Erikstein Foto: Rebecca Bjerga

Drägers treningsrådgiver Jan Tore Bredesen viste både i praksis og teori hvordan man kunne måle alt fra benzen til andre farlige gasser, mv. også det for å sikre et best mulig arbeidsmiljø.

Katrine Tonning, leder for marked, kommunikasjon og kurs i Vest Teknikk, holdt presentasjon om «Når eksponeringen er ukjent». Senior tekniker Tore Skårdal supplerte med solid kunnskap og erfaring fra bransjen gjennom 35 år. Det var tydelig at ting var blitt bedre, men at det er svært mye utstyr i markedet som ikke holder mål eller anvendes feil. Filteret blir mye fortere mettet og har ofte ikke sin funksjon etter bare et åndedrag. De overbeviste mange deltakere om at «FliteCOV» som er pusteluft med overtrykk er backup luft som sikrer ren luft til brukeren. Den er utstyrt med ventil som automatisk bytter over til backup luft og gir deg som bruker automatisk alarm ved luftbytte.

 decoding=
Foto: Stig-Rune Refvik

Advokat Øyvind Vidhammer fra Simonsen Vogt og Wiig hadde blitt utfordret på følgende tema «Lov om yrkesskadeforsikring. Ingen kaskoforsikring». Han fortalte at han gjennom 10 år hadde hatt flere hundre saker for SAFE. Noe som alene forteller om et altfor høyt tall med medlemmer og ansatte i bransjen som får ødelagt helse og skader seg. Videre trodde også han at det var en ordning som ville bli sett nærmere på og forhåpentligvis gjort om av dagens regjering.

Før god mat, hyggelig lag og gode samtaler rammet inn kvelden dag en, så var det Leo Ajkic som skulle snakke om «Utenforskapet». Med sedvanlig humor og kvikke kommentarer, ga han en verdig og gripende fortelling om krig, flukt, trusler og hvordan han likevel fant seg selv og sitt miljø etter at han kom til Norge. Mange deltakere brukte ord som noe til ettertanke når man fikk høre det så nært og avkledd.

Dag to fikk vi en god oversikt og gjennomgang av Rammeforskriften § 43, som ga godt innblikk i muligheter og begrensninger, ikke kravet om at dette skal drøftes før endringer iverksettes.

Videre fikk vi presentert hvor enkelt og genialt Genano med sin teknologi kan rense bort eksos og ultrafine partikler. Bruker at strøm i et kammer tar livet av alle bakterier og virus som blir sugd gjennom de ulike maskinen og kan brukes i alt fra private hjem, på offshoreinstallasjoner til kontor, sykehus eller andre steder hvor en skal oppholde seg.

Vi fikk også en solid gjennomgang av arbeidet i «Kommisjon for utarbeiding av kompensasjon av oljearbeidere» ved Halvor Erikstein. Budskapet og arbeidet fremsto ekstra sterkt og viktig når vi fikk fire av oljepionerene frem på scenen for å fortelle sin egen historie. En ekstra takk for at de stilte opp!

 decoding=
Foto: Stig-Rune Refvik

Avdelingsdirektør i Petroleumstilsynet, Finn Carlsen, tok for seg hvordan arbeidet med hovedtema 2021 «På lag med leverandørene» hadde fungert, hva man kan gjøre bedre og fortsatt jobbe med, samt fortalte om hovedtema for 2022 «Kapasitet og kompetanse er nøkkelen til sikkerhet». Det var stor enighet om at selskapene må sikre at kontraktene må gi rom til å få gjennomført prosjekter og arbeid i alle ledd med tilstrekkelig kapasitet og med rett kompetanse. Det er store etterslep på kursing av mannskaper og mange innleide, som gjør det utfordrende å gjøre jobben sikkert i alle ledd.

Etter et par hektiske dager trodde vi at gruppearbeid ville bli litt tungt å dra i gang, men alle deltakerne viste stor interesse og bidro med sin kunnskap for å i ettertid presentere hvordan en kunne ta tak i flere problemstillinger og få opp kompetansen.

– Tross trusselen om at Covid-19 skulle ødelegge for gjennomføring av arrangementet, så viste det seg å bli en veldig god konferanse, sammen med høyt faglig innhold og ekte engasjement. I neste omgang så håper vi å få med flere verneombud, vi vil gjøre det vi kan for å legge til rette for at det skal bli en ny suksess. Med det ønsker vi på HMS-avdelingen alle en trygg og god jul, med beste ønsker for det nye året.