Ikke gratis og fritt tilgjengelige NORSOK-standarder

Tvert imot, standardene må kjøpes av arbeidstakerne. For tillitsvalgte og verneombud er standarden gratis, men det kreves søknader i hvert enkelt tilfelle. Det er fagforbundene som pålegges å administrere dette. Mottaker av en standard må signere på en seks punkts avtale om tilgjengeliggjøring, og mottaker er underlagt opphavsrett. På årets SAFE-kongress ble det vedtatt en … Fortsett å lese Ikke gratis og fritt tilgjengelige NORSOK-standarder