SAFElement 26.02.2020

13. februar hadde Stortingets næringskomite åpen høring om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. Fagforeningene er klare på at vi trenger norsk lønn i norske farvann og på norsk sokkel uavhengig av hvilket land den ansatte kommer fra, eller hvilket flagg båten har, sier Roy Aleksandersen, nestleder i SAFE.

Stena Don. Foto: Stena Drilling

Virksomhetsoverdragelse i Stena Drilling i lagmannsretten

Ankesaken startet i Gulating lagmannsrett mandag 10. februar, og det er satt av fire dager til saken. Det er Bent Endresen og Bjørn Inge Waage fra advokatfirmaet Endresen Brygfjeld Torall AS som fører saken for SAFE-medlemmene.

Ola Rune Strømmen, Hilde-Marit Rysst, Knut Ness Foto: Kai Morten Anda

Reisebrev – Besøk SAFE AKOFS

Nede i porten på Myklebust verft står Ola Rune Strømmen og tar imot oss. Primus motor for den nettopp nystarta SAFE klubben, allerede over 40 medlemmer. Vi gleda oss til et spennende besøk. For både Kai Morten Anda og meg selv er det første gang vi er her i Gurskebotten, populært kalt Gursken. For Knut Ness, fra SAFE klubben Transocean, er det ikke det for han er i fra disse trakter.

SAFElememt 06.02.2020

Nye varslingsregelverk legger mer ansvar på arbeidsgiver. 1. januar 2020 trådte endringer i regelverket for varsling i arbeidslivet i kraft. Endringene skal gjøre regelverket enklere å forstå og tolke for både arbeidsgivere og arbeidstakere. Det legger større ansvar for håndtering av varsling på arbeidsgiver, og flere grupper i arbeidslivet får rett til å varsle.

Bli medlem - SAFE er kjent som den organisasjonen som best ivaretar den enkelte arbeiders interesser.