Hilde-Marit Rysst, forbundsleder i SAFE.Foto: Mette Møllerop
Hilde-Marit Rysst, forbundsleder i SAFE.Foto: Mette Møllerop

178 hendelser og 68 gassutslipp på Melkøya siden 2007

For stor gjennomtrekk blant de ansatte gjør at for få fast ansatte har nødvendig kunnskap og driftskompetanse på landanlegget, mener forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst.

Foto: Mette Møllerop

Fagforbundet SAFE søker etter advokat og jurist.

SAFE er et fagforbund for ansatte i energisektoren, til lands som til havs. Navnet er en forkortelse for Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren. SAFE, tidligere OFS, var oljearbeiderens første selvstendige fagforening av og for oljearbeidere. SAFE hadde i 2017 sitt 40 års jubileum.

KOMMENDE KURS/ARRANGEMENTER

safe-element
Bli medlem - SAFE er kjent som den organisasjonen som best ivaretar den enkelte arbeiders interesser.