HMS-utvalget i SAFE
HMS-utvalget i SAFE

SAFE HMS-konferanse "Fullt forsvarlig" 12.-13. juni 2019

SAFE HMS utvalg inviterer igjen til en todagers «åpen for alle» konferanse om helse, miljø og sikkerhet. I år har vi kalt konferansen «Fullt forsvarlig». Tittelen peker mot målsetningen i arbeidsmiljøloven om at ingen skal miste helsa på grunn av skadelig eksponering at arbeidet i seg selv skal være helsefremmende.

Besøk hos TIOS

Hilde-Marit Rysst, SAFEs forbundsleder, har besøkt innretningen Island Frontier på Ågotnes. Forbundslederen ble godt tatt imot, forteller Vegard Risberg, klubbleder i TIOS.

Enighet mellom YS og NHO

YS og NHO kom mandag formiddag til enighet i meklingen, og det blir ikke streik i privat sektor.

Bli medlem - SAFE er kjent som den organisasjonen som best ivaretar den enkelte arbeiders interesser.