Høyt faglig nivå på HMS-konferansen

HMS-konferansen «Fullt forsvarlig» hadde flere av verdens mest anerkjente forskere som innledere på problemstillingen: hva skjer med mennesker som eksponeres for eksos og ultrafine partikler?

SAFEs landsmøte vedtok flere resolusjoner

I tillegg til resolusjonen om norsk mat på norsk sokkel som får mye positiv oppmerksomhet, ble det vedtatt flere viktige resolusjoner. Støtte til sykehusstreiken er en av dem.

KOMMENDE KURS

safe-element
Bli medlem - SAFE er kjent som den organisasjonen som best ivaretar den enkelte arbeiders interesser.