Forbundsleder SAFE Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga
Forbundsleder SAFE Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga

SAFE-Kongressen UTSETTES

Med bakgrunn i smitteutvikling og myndighetenes innstramminger har SAFE forbundsstyret besluttet at Kongressen 4.- 5. november 2020 utsettes. Forbundsstyret vil i neste uke utarbeide forslag til hvordan hele eller deler av kongressen kan avvikles på en demokratisk og forsvarlig måte.

Ptil direktør Anne Myhrvold med Stig-Rune Refvik

Topplederkonferansen 2020

Topplederkonferansen er en årlig møteplass for ledere og beslutningstakere i oljebransjen, hvor det belyses utfordringer og endringer i det norske sikkerhetsregimet. Målet med konferansen er å skape en arena for å dele erfaringer, tanker og kunnskap som i sum bidrar til styrket sikkerhet i bransjen. 

Forhandlingslederne Foto: Kolbjørn Andreassen

Brudd i forhandlingene om Brønnserviceavtalen

SAFE valgte å bryte Brønnserviceforhandlingene natt til torsdag. Schlumberger Norge AS har sagt opp særavtalen de har med den lokale SAFE Klubben i bedriften. For SAFE sin del er det viktig at særavtalen videreføres før Brønnserviceforhandlingene er ferdig forhandlet.

Illustrasjonsbilde Envato

Har svartelistet Wizz Air

– Retten til å organisere seg er helt grunnleggende i norsk arbeidsliv. Så lenge Wizz Air ikke tillater fagforeninger, kommer ingen av Seadrill ansatte eller tillitsvalgte til å fly med selskapet, sier Arild Jenssen, klubbleder i SAFE i Seadrill. SAFE oppfordrer alle medlemmer, bedrifter og passasjerer til å gjøre det samme.

KOMMENDE KURS/ARRANGEMENTER

Foto: Halvor Erikstein

SAFE Kongressen
4. – 5. november 2020
Les mer og påmelding

safe-element
Bli medlem - SAFE er kjent som den organisasjonen som best ivaretar den enkelte arbeiders interesser.