SAFElement 30.11.2018

Det er gjennomført forhandlinger på tariffavtalen for landansatte i rederier. Vellykket verneombudssamling på Sola Strand Hotel, og vi har ny avtale mellom YS og Gjensidige.

Enighet om landavtalen i NR-området

Det er gjennomført forhandlinger på tariffavtalen for landansatte i rederier; NR Landavtalen. SAFE og Industri Energi har sammen blitt enige med Norges Rederiforbund.om ny tariffavtale.

Bli medlem - SAFE er kjent som den organisasjonen som best ivaretar den enkelte arbeiders interesser.