Roy Erling Furre
Roy Erling Furre

Stillasdagene 2018

11. – 12. september ble stillasdagene 2018 avholdt. Tilstede var ca. 120 delegater fra en rekke firma innen stillas, innleie og andre berørte av stillasbransjen sitt arbeid.

6G saken anket til Høyesterett

SAFE tok som eneste fagforeningen opp kampen mot arbeidsgiverne på området rederi for den ulovlige begrensningen av lønnen i arbeidsgiverperioden ved permittering.

SAFElement 28. august 2018

SAFE og HMS på ONS: Ja, Petroleumstilsynet må bli hardere i klypa, bekreftet forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst under et intervju på Ptils stand på ONS.

Lokale forhandlinger i Point ga god lønnsutvikling

Vi er veldig godt fornøyd med resultatet av de lokale lønnsforhandlingene i Point Resources, sier leder i SAFE-klubben, Bjørn Magne Sætervik. Det er bare bare positive tilbakemeldinger offshore på det oppnådde resultatet.

Bli medlem - SAFE er kjent som den organisasjonen som best ivaretar den enkelte arbeiders interesser.