Roy Erling Furre i samtale med TV2 om Sleipnerforliset. Foto: Rebecca Bjerga
Roy Erling Furre i samtale med TV2 om Sleipnerforliset. Foto: Rebecca Bjerga

Sterk historie fra Sleipnerforliset

16 passasjerer mistet livet da hurtigbåten "MS Sleipner" gikk på grunn for 20 år siden. Vår egen forbundssekretær, Roy Erling Furre, var en av de 85 menneskene som tok båten den dramatiske kvelden. Ulykken skjedde ved Ryvarden fyr like nord for Haugesund 26. november 1999. Båten var på vei fra Stavanger til Bergen med 77 passasjerer og et mannskap på ni.

Illustrasjonsfoto: Liv Hilde Hansen

Nå kan du søke midler fra Sliterordningen

Sliterordningen gir en ekstra ytelse til deg som tar ut AFP (avtalefestet pensjon) når du er 62, 63 eller 64 år og ikke har arbeidsinntekt ved siden av. Nå er Sliterordningen åpnet for søknader. Ytelsen gis med tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2019. Sliterordningen er ment for deg som har gått av med AFP, men er for sliten til å jobbe ved siden av. Ordningen ble forhandlet frem av YS/LO og NHO under tariffoppgjøret i 2018.

Foto: Mette Møllerop

SAFE i ESS må ta utfordringene uten Oddleiv Tønnessen på laget

Rammen rundt årsmøtet til ESS kunne ikke vært bedre. Med utsikt til havet, mat og forpleining som passer en ekte forpleiningsklubb, et godt gjennomført årsmøte og særdeles god stemning, ble det både en velfortjent avslutning for klubbleder Oddleiv Tønnessen, og en fin start for det nye styret.

Ny sjømannspensjon

Stortinget har vedtatt ny pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs, herunder ansatte på flyteriggene. Ny pensjonsordning gjør at flere sjøfolk kan få rett til pensjon.

Bli medlem - SAFE er kjent som den organisasjonen som best ivaretar den enkelte arbeiders interesser.