Symbolpolitikk vil ødelegge arbeidsplasser

Kombinasjonen av en ønsket endring av letefusjonsordningen på norsk sokkel og uklare rammebetingelser for oljeindustrien totalt sett, får Bjørn Asle Teige og Owe Ingemann Waltherzøe, konserntillitsvalgte i Equinor, til å reagere.

PULS møte!

PULS-møte! SAFE-huset 16.01.2019, kl. 10:00 - 15:00

Bli medlem - SAFE er kjent som den organisasjonen som best ivaretar den enkelte arbeiders interesser.