Teams-kurs for nye SAFE-klubber

SAFE-Skolen er i gang igjen, denne gangen via Teams. De nye klubbene våre i MDE, OSM og Semco fikk opplæring i tillitsvalgtrollen. Kurset var et prosjekt for å teste ut hvordan vi kan avholde kurs på nett. Initiativtaker Thorbjørn Holger Opstad, forbundssekretær organisasjon, ønsket å styrke de nye tillitsvalgte med gode tips i en ellers vanskelig tid, på en koronavennlig måte.  

Illustrasjonsbilde fra Envato

SAFE blir hørt!

Kampanjen for å hindre flytting eller nedleggelse av kontrollsentralen på Sola har nådd regjeringen. Det ble bestemt å utsette avgjørelsen til 2022. - Sikkerheten skal være det viktigste, sier samferdselsministeren Knut Arild Hareide (KrF) i intervju med Aftenbladet.

Foto: Halvor Erikstein

Behold kontrollsentralen og kompetansen på Sola!

Avinor vurderer å flytte kontrollsentralen fra Sola til Røyken på Østlandet, på grunn av arealbehov. SAFE, sammen med flere fagforeninger, reagerer sterk på nyheten og mener at helikoptersikkerheten og beredskapen blir svekket. - Det er nesten som å sende en ambulanse fra Oslo til Stavanger når det haster, det går ikke.

Foto: Kai-Morten Anda

Streik avverget!

SAFE og Norsk olje og gass kom til enighet etter mekling på overtid på Oljeoverenskomsten den 16.02.21, kl 05.00.

Varsel om plassfratredelse på oljeoverenskomsten – streik kan ramme Troll og Johan Sverdrup-feltet

SAFE har varslet Norsk olje og gass om plassfratredelse for 12 av våre medlemmer på Mongstad. De 12 medlemmene arbeider i det som kalles «ytre anlegg». De ansatte på det ytre anlegg arbeider med blant annet skipslasting, -anløp og -avgang. Dersom det ikke blir enighet i meklingen mellom SAFE og Norsk olje og gass mandag 15. februar, vil en streik kunne medføre til redusert mottak av olje fra blant annet Troll og Johan Sverdrup-feltet.

Ny medlemsfordel! Du kan spare penger ved å flytte pensjonen din til YS Pensjon. Alt på ett sted – i én konto! Les mer her.

YS Hytteinnbo dekker mer enn før
Vi bruker mer penger på hytta enn før. Nå kan du kjøpe YS Hytteinnbo med dekning for inntil 1 million kroner, og prisen er bare 465 kroner i året. Sjekk dette og andre forsikringsfordeler her.

safe-element
Bli medlem - SAFE er kjent som den organisasjonen som best ivaretar den enkelte arbeiders interesser.