Mongstad Foto: Mette Møllerop
Mongstad Foto: Mette Møllerop

Plassoppsigelse for medlemmer på Oljeoverenskomsten

SAFE har i dag varslet Norsk olje og gass, og sendt melding til Riksmekler om plassoppsigelse for Oljeoverenskomsten. Grunnlaget for plassoppsigelsen er at det gjennom sentrale og lokale forhandlinger ikke er oppnådd enighet i tariffoppgjøret 2020, for de av våre medlemmer som er omfattet av denne overenskomsten.

Anne Myhrvold, direktør Ptil

"På lag med leverandørene"

Petroleumstilsynet hadde sin årlige konferanse om sikkerhet, status og signaler i form av en livesending på nett. De presenterte sikkerhetsmessig status for 2020, og deres forventninger og signaler til næringen for 2021. Hovedtema i år er «På lag med leverandørene». 

Foto: Envato

Regjeringen vil forlenge permitteringsperioden til 1. juli

Mange nærmer seg nå grensen for hvor lenge de kan være permittert, og risikerer dermed å bli helt arbeidsledige. YS, SAFE sin hovedorganisasjon, ba regjeringen om å utvide permitteringsperioden utover 52 uker og frem til sommeren. Nå går regjeringen inn for å forlenge permitteringsordningen fram til 1. juli. 

Jentene på Aasta Hansteen lager julestemning, der det feminine og maskuline går hånd i hånd Foto: Jane Helene Pedersen

Fotokonkurransen 2020

I desember ba vi dere, medlemmene våre, hjelpe oss med å spre glede ved å sende inn bilder fra arbeidsplassene deres. Fra nært og fjernt kom det mange flotte bidrag som vi i SAFE er takknemlig for. Her kan du se de flotte bildene og videosnuttene fra en koronapreget julehøytidsfeiring.

Enda bedre forsikringsfordeler i 2021. Nå lønner det seg å sjekke forsikringsfordelene. Medlemmenes favorittforsikringer YS Innbo og YS Hytteinnbo er blitt enda bedre.

safe-element
Bli medlem - SAFE er kjent som den organisasjonen som best ivaretar den enkelte arbeiders interesser.