SAFElement 13. august 2018

Problemer med arbeidskraft i oljenæringen. NAV ser nå til utlandet for å finne arbeidskraft, SAFE syns ikke dette er en god løsning.

Slett ingen meningsløs streik!

Snarere tvert imot. Å ta fra rederiansatte tariffestede, opparbeidede pensjonsrettigheter om de må skifte arbeidsgiver innenfor samme område, det er meningsløst.

Bli medlem - SAFE er kjent som den organisasjonen som best ivaretar den enkelte arbeiders interesser.