West Mira Foto: Seadrill
West Mira Foto: Seadrill

Fare for nedbemanning i Seadrill

Rundt 200 oljearbeidere i Seadrill står i fare for å bli oppsagt etter at operatørselskapet Wintershall Dea har bestemt seg for å terminere kontrakten med West Mira-riggen. Grunnen er en rekke alvorlige hendelser, ifølge Aftenbladet.

Thorbjørn Holger Opstad og Geir Haraldsen Foto: Stig-Rune Refvik

SAFE på skolebesøk i Bergen

På tross av utfordringer med korona, fikk SAFE arrangert et smittefritt besøk til Bergen. SAFE ble invitert til å fortelle elever på Laksevåg og Bergen Maritime videregående om offshoreindustrien. Den utfordringen tok SAFE ved Stig-Rune Refvik og Thorbjørn Holger Opstad. De ga elevene en innføring i hvorfor det er viktig å organisere seg. Det var veldig hyggelig å få møte fremtidens oljearbeidere, sier Refvik.

Foto: Halvor Erikstein

Et skritt i riktig retning!

SAFE ved Halvor Erikstein har ført en lang kamp for å synliggjøre de helseskadelige konsekvensene den massive kjemiske eksponeringen har påført oljearbeidere. Nå vil Stortinget nedsette en kommisjon som skal utarbeide en kompensasjonsordning for pionerarbeiderne eller «oljepionerene» i Nordsjøen med senskader. 

Kai Morten Anda og Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga

Enighet i sokkeloppgjøret

Etter to dager med forhandlinger er det oppnådd enighet i sokkeloppgjøret. Det siste året har gitt våre medlemmer store utfordringer i forhold til koronapandemien, innstramminger, omstilling og utvidede oppholdsperioder. Dette var en del av argumentene i årets lønnsforhandlinger, som vi mente skulle gjenspeile resultatet.

Terje Enes, leder i SAFE Equinor sokkel Foto: Privat

SAFE-klubben i Equinor sokkel sitt årsmøte 2021 – dette mener SAFE

Årsmøte i SAFE-klubben i Equinor sokkel ble avholdt på Teams 27. og 28. april med stor oppslutning. Årsmøtet hadde begrenset agenda, hvor hovedsakene var organisasjonstilhørighet og valg. Det var knyttet stor spenning til dette årsmøtet fra hele forbundet SAFE. SAFE-sentralt er fornøyd med at prosessen er nå avsluttet, og vi ser frem til å videreutvikle tettere samarbeid og den gode dialogen med klubben.

Få Norges beste tilbud på tannhelseforsikring! For kun 118 kroner per måned er tennene dine forsikret for inntil 30 000 kroner. Dette tilbudet utløper i slutten av mai.

safe-element

KOMMENDE KURS/ARRANGEMENTER

Bli medlem - SAFE er kjent som den organisasjonen som best ivaretar den enkelte arbeiders interesser.