Forbundsleder Hilde-Marit Rysst, Hans Sande Administrerende direktør (DSO) og Frode Alfheim, forbundsleder IE

Mekling på flyteriggavtalen er i gang

Meklingen på flyteriggavtalen mellom SAFE og Norges Rederiforbund (NR) er i gang i Stavanger. SAFE og (NR) kom ikke til enighet under årets mellomoppgjør. Kommer partene ikke til enighet under meklingen, vil 460 medlemmer bli tatt ut i streik klokken 24.00.

Illustrasjonsbilde fra Envato

Leserbrev fra karantenehotell

Koronapandemien har herjet og stengt ned land etter land, og til slutt ble hele verden preget av nye rutiner, massetesting og karantenekrav. En gruppe mennesker som ble kanskje hardest rammet av pandemien, med både strenge innreiseregler og karantenekrav, er utenlandske oljearbeidere.

Kai Morten Anda og Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga

SAFE varsler plassfratredelse for 460 medlemmer på flyteriggavtalen

SAFE og Norges Rederiforbund (NR) kom ikke til enighet under årets mellomoppgjør på flyteriggavtalen, dermed blir det mekling den 16. juni 2021 i Stavanger. Kommer partene ikke til enighet under meklingen, vil 460 medlemmer bli tatt ut i streik klokken 24.00 samme dag.

Slutten på det norske oljeeventyret?

Det internasjonale energibyrået, IEA mener det er allerede funnet nok olje, gass og kull til å forsyne verden med fossil energi. Nå bør det kun investeres i ren og fornybar energi hvis vi skal klare å stanse den globale oppvarmingen på 1,5 grader, skriver de i rapporten "Net Zero by 2050: A roadmap for the global energy system". Det store dilemmaet er at vår hverdag er helt avhengig av olje.

Bruk bankfordelene dine – spar penger!
Lurer du på hva et godt banktilbud er? Her har du svaret.

Bilforikring med medlemsrabatt, sjekk medlemsprisen din her!!

safe-element

KOMMENDE KURS/ARRANGEMENTER

Bli medlem - SAFE er kjent som den organisasjonen som best ivaretar den enkelte arbeiders interesser.