SAFElement 12. oktober 2018

Tariffavdelingen har ansvaret for denne ukes SAFElement. Innleggene er signert nestleder Roy Aleksandersen.

Kollerud innstilt som ny YS-leder

Valgkomiteen i YS har innstilt Erik Kollerud (Delta) som ny YS-leder og Hans Erik Skjæggerud (Parat) og Monica Paulsen (Negotia) som henholdsvis 1. og 2. nestleder.

Bli medlem - SAFE er kjent som den organisasjonen som best ivaretar den enkelte arbeiders interesser.