Forhandlinger/streik info

18.05.22

Forhandlingene på flytteriggavtalen er i gang

Årets lønnsforhandlinger mellom SAFE og Norges Rederiforbund (NR) har startet for flytteriggansatte i hovedstaden. Det er satt av to dager til forhandlingene 18. og 19. mai. 

16.05.22

Plassoppsigelse sendt for alle på sokkelavtalen

Plassoppsigelse for alle SAFE sine medlemmer på sokkelavtalen til Riksmekleren er i dag blitt bekreftet mottatt. SAFE krever et rettferdig oppgjør for sine medlemmer, slik at vi kan møte alle de økte kostnadene i samfunnet. Tilbudet som kom fra Norsk olje og gass var langt fra det som var mulig å akseptere, derfor ble det brudd og plassoppsigelse ble sendt.

12.05.22

Brudd i forhandlingene på brønnserviceavtalen

Forhandlingene på brønnserviceavtalen endte i brudd etter to dager. Et enstemmig forhandlingsutvalg i SAFE valgte å bryte forhandlingene med Norsk olje og gass torsdag ettermiddag. Våre medlemmer har nå lagt bak seg to år hvor de har stått på og levert av sin fritid når det gjelder krevende karantenekrav, sosial begrensning og ekstraordinær arbeidsinnsats for bedriften, bransjen og samfunnet. Årets lønnsforhandlinger går nå til mekling.

11.05.22

Forhandlingene på brønnserviceavtalen er i gang

Lønnsforhandlingene mellom SAFE og Norsk olje og gass (NOG) startet i dag, 11. mai. SAFE ser frem til konstruktive forhandlinger. SAFE stiller godt forberedt, med hele forhandlingsutvalget i de nye lokalene til NOG på Hinna Park. Partene har satt av to dager til forhandlingene.

10.05.22

Frontfagets meklingsresultat blir stående

Etter endt uravstemning blant SAFE sine ISO-medlemmer, viste oppsummeringen at medlemmene ikke var fornøyde med årets forhandlingsresultat. Samtidig pågikk uravstemning i Parat, hvor flertallet stemte for å godta resultatet. Da verken ja eller nei oppnådde minst 50 prosents oppslutning, og den totale deltakelsen var under 2/3, så er det i henhold til Parats regler forhandlingsutvalget som avgjør forhandlingsresultatet. 

05.05.22

Brudd i forhandlingene på sokkelavtalen

Etter to dager med forhandlinger mellom SAFE og Norsk olje og gass under årets hovedforhandling på sokkelavtalen kom vi ikke til enighet. Årets hovedforhandlinger går nå til mekling. SAFE krever et rettferdig oppgjør for sine medlemmer, slik at vi kan møte alle de økte kostnadene i samfunnet. Tilbudet vi fikk var langt fra det som var mulig å akseptere, derfor ble det brudd, sier forhandlingsleder Kai Morten Anda.