SAFE Utdanningsfond

SAFE Utdanningsfond

Illustrasjonsbilde utdanningsfond

SAFE tildeler kontinuerlig tilskuddsordninger til medlemmene. SAFE sitt utdanningsstipend skal motivere og bidra til at medlemmer og tillitsvalgte utvikler sin kompetanse i organisasjons- og yrkesliv.

SAFE har fire søknadsfrister:

  • 10. mars
  • 10. juni
  • 10. september
  • 10. november

Det er dessverre ikke mulig å motta støtte til kurs som ikke er betalt. Støtte gis etterskuddsvis ved dokumentasjon på betaling. Og husk at ved langtidsstudie kan du søke hvert år, så lenge studiet varer.