Pensjonist i SAFE

Pensjonist i SAFE

Pensjonist? Da er det er lurt å fortsette som SAFE-medlem!

Stadig flere medlemmer som blir pensjonister fortsetter som medlemmer i SAFE.

Kostnaden ved å være pensjonistmedlem i SAFE er:

  • Pensjonister: 1306 kroner per år
  • Pensjonister uten advokatforsikring: 430 kroner per år

Advokatforsikringen følger automatisk med når du går over til pensjonistmedlemskap. Du kan melde deg av advokatforsikringsordningen ved å gi skriftlig melding om dette innen 30 dager fra medlemskapsendringen er registrert.

Du kan også si opp advokatforsikringen. Denne vil da gjelde ut det forsikringsåret det er betalt premie for. Du vil ikke ha mulighet til å komme inn i ordningen igjen på et senere tidspunkt.

Som pensjonistmedlem opprettholder du også de gunstige vilkårene du har for din forsikringsavtale med Gjensidige gjennom SAFE.

I tillegg er du dekket av SAFEs Grunnforsikring frem til du er 67 år.

Som pensjonistmedlem i SAFE har du også tilgang til de medlemsfordeler som er fremforhandlet gjennom vår hovedorganisasjon YS.  Her får du gunstige rabatter på forsikring, bank, leiebil, hotell, telefoni, strøm osv.

I tillegg kan du få Fokus, vårt temahefte og andre trykksaker elektronisk, og gjennom det kunne holde deg oppdatert på hva som skjer i forbundet. SAFEs web-sider, www.safe.no , er til enhver tid oppdatert med de siste hendelser innen olje- og energisektoren. Vi anbefaler deg å bruke disse sidene.

Det er to rettigheter som ikke inngår i pensjonistmedlemskapet:

  • Rett til å søke utdanningsfondet om studiestønad
  • Juridisk bistand i arbeidsrettslige forhold

Gi beskjed til SAFE sentralt når du blir pensjonist, slik at vi får gjort de nødvendige rutiner i forbindelse med endringene i ditt medlemskap.  Dette gjøres ved at du logger deg inn på Min side, sender e-post eller ringer kontaktpersonene her.