Tariffavdeling

Tariffavdeling

Det har utviklet seg slik at lønns- og arbeidsvilkårene har blitt svært ulike mellom de forskjellige yrkeskategoriene i oljebransjen. SAFE mener det er uakseptabelt, det resulterer i A og B-lag blant arbeiderne på norsk sokkel.

Lønns- og arbeidsvilkår

SAFE ønsker å se helhetlig og har som målsetning at alle varer og tjenester som et felt er avhengig av i sin levetid skal utføres av operatørenes egne ansatte.

La oss ikke utvikle en industri der oljeselskapene tjener på en konkurranse om våre lønns- og arbeidsvilkår. Da får vi lett en destruktiv spiral av sosial dumping, som betyr at hvilket som helst arbeid til hvilken som helst lønn kan flyttes til hvilken som helst arbeidsplass! Akseptable lønns- og arbeidsvilkår, trygge ansettelsesforhold gir en forutsigbarhet som vil øke HMS-kvaliteten og er det motsatte av sosial dumping.

Det er et stort problem for kvaliteten og sikkerheten i oljeindustrien, at det i større og større grad benyttes innleid arbeidskraft og kontraktørselskap. De flytter folk fra arbeidsplass til arbeidsplass for å utføre en liten bit av en jobb uten å kjenne hele arbeidskjeden og sluttproduktet. Disse vil aldri få tid til å bli en del av det sosiale fellesskapet og det faglige miljøet på arbeidsplassen. Dette samtidig som de undergraver våre hardt opparbeidede lønns- og arbeidsvilkår, hvor lenge skal vi akseptere dette?

Faste arbeidsforhold for alle fagfunksjoner er en prioritert oppgave.

Vår hovedoppgave er å planlegge, tilrettelegge, koordinere og lede hovedavtale- og tarifforhandlinger for alle SAFE medlemmer. Vi bistår klubber og medlemmer i tariffspørsmål. Når det oppstår uenighet mellom en klubb og et enkelt selskap overtar SAFE sin tariffavdeling saken/tvisten. Der bli den behandlet videre og kan om nødvendig havne i retten.

Vi følger også med på hva som skjer i samfunnet av endringer som kan få innvirkning for våre medlemmer eller oss som organisasjon, slik som angrep på sykelønn, streikerett, osv. Informere og iverksette tiltak for å motvirke negative endringer som angår lønns og arbeids vilkår. Dette gjennom tariff-forhandlinger eller politisk arbeid mot myndigheter eller andre organisasjoner.

Det er SAFEs innsats gjennom mange år som er den grunnleggende årsaken til de gode lønns- og arbeidsvilkår som gjelder på norsk sokkel!