Etablering


Etablering

SAFE ble stiftet i 1977 som Operatørfagforeningenes Samarbeidsutvalg.

SAFE er en forkortelse for Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren, et samarbeidsorgan og senere fagforening.