Jubileumsfilm


Jubileumsfilm

SAFE sin 40 år lange historie fra 1977 til 2017, er tatt vare på i en jubileumsfilm, se den her.

Filmen viser de viktigste valgene som ble tatt, viktige vendepunkt i forbundets historie, og hvilke holdninger forbundet representerer i  saker som omhandler sikkerhet, arbeidsmiljø og lønns- og arbeidsvilkår.

Vi håper du liker filmen vår!