20 – 30 overtallige i Island Offshore

20 – 30 overtallige i Island Offshore

|

Mellom 20 og 30 ansatte vil bli overtallige når Island Offshore flagger ”Island Constructor” fra NOR til NIS og kutter et skift om bord. – Det er en tøff prosess, men den har gått ryddig for seg så langt, sier Pål Torsgård, leder i SAFE i Island Offshore Subsea. Klubben har vært i dialog med […]

Mellom 20 og 30 ansatte vil bli overtallige når Island Offshore flagger ”Island Constructor” fra NOR til NIS og kutter et skift om bord. – Det er en tøff prosess, men den har gått ryddig for seg så langt, sier Pål Torsgård, leder i SAFE i Island Offshore Subsea.

Klubben har vært i dialog med bedriften om nedbemanningen siden i sommer, og sommerferie har vært en av grunnene til at prosessen har dratt noe ut i tid.

– Vi signerte en protokoll  med bedriften i sommer som har vært førende for den videre prosessen. Nå er vi kommet så langt at det gjennomføres individuelle Pål Torsgårddrøftelser med dem som er berørt. Det som skjer hos oss har kanskje ikke så stort omfang som hos mange andre i industrien, men det er klart at dette er tøft både for den enkelte og arbeidsplassen som helhet, sier Torsgård.

Ved NIS-registreringen er ”Island Constructor” klar for et internasjonalt marked, og rederiet har besluttet å fjerne ett av tre skift om bord. Fra å ha gått 2-4-rotasjon i Nordsjøen vil mannskapet gå i en 1:1-ornding med 4 – 6 ukers skift.

Torsgård håper drøftelsene mellom bedrift og klubb, og protokollen fra disse, danner et så godt grunnlag for hvordan prosessen skal gjøres at man kan unngå tvister og søksmål i etterkant når beslutninger om hvem som er overtallige blir endelig tatt.

Island Offshore har hatt store permitteringer som følge av at Statoil ikke har utøvd opsjoner på bruk av fartøyer. Det er ventet at det blir nye permisjoner av samme årsak også til høsten.

– Dersom det ikke blir bedre tider til neste høst, er permitteringskvoten på 52 uker brukt opp, og da vil mange arbeidsplasser være i fare. Derfor mener jeg myndighetene, som største eier i Statoil, må presse på for eksempel i forhold til mer brønnplugging for å ta vare på arbeidsplasser og kompetanse, understreker Torsgård.