2020 blir et tøft år for lønnsforhandlinger på NHO-området

2020 blir et tøft år for lønnsforhandlinger på NHO-området

SAFE og Norsk olje og gass, NOG, kom heller ikke til enighet i lønnsforhandlingene på Brønnservice området.

SAFE og Norsk olje og gass, NOG, kom heller ikke til enighet i lønnsforhandlingene på Brønnserviceområdet.

Igjen viser NOG sitt sanne jeg. Samordnet oppgjør uten konfliktrett er og blir dårlig butikk for ansatte på gulvet. Arbeidsgiverne prioriterer sine egne ledere og eiere og velger igjen å la de som skaper verdiene sitte igjen med knapper og glansbilder.

I tillegg avviser NOG kravet fra SAFE om lønnsharmonisering (-7,3 prosent) opp mot Sokkelavtalen og avspiser våre medlemmer på Brønnserviceavtalen med et dårligere tilbud enn det vi ble tilbudt for en knapp uke siden for leverandørene på Sokkelavtalen. Rammen for leverandørene på Sokkelavtalen var på 3,81 prosent mens tilbudet fra NOG gir en ramme på 3.28 prosent for ansatte på Brønnserviceavtalen.

Siste tilbud som ble protokollert ble som følger:

19 700,- kr i generelt tillegg på lønnsmatrisen, inklusive offshoretillegg og feriepenger

3 kr per time på nattillegget

50 kr på helligdag godtgjørelsen

Minstelønnssatsene i pkt. 4.1 heves til:

  1. A) Fagarbeider                                                                                    209,70 kr per time
  2. B) Øvrige arbeidere uten tidligere erfaring                                       188,40 kr per time
  3. C) Øvrige arbeidere med minst 1 års relevant bransjeerfaring      196,50 kr per time
  4. D) Unge arbeidstakere (under 18 år)                                                 126,50 kr per time

SAFE sin forhandlingsdelegasjon er selvfølgelig skuffet over NOG sin opptreden og deres siste tilbud. SAFE aksepterte ikke tilbudet, men NOG iverksetter lønnsregulering fra 1. juni.

Slik er spillereglene ved samordnede oppgjør.

Protokoll brønnserviceforhandlinger 2019