35 SAFE-medlemmer mister jobben i Sodexo

Tom Ove Dyrnes, klubbleder i Sodexo Foto: privat
Tom Ove Dyrnes, klubbleder i Sodexo Foto: privat

Forpleiningsselskapet Sodexo melder i dag at 66 ansatte mister jobben, 35 av de er SAFE-medlemmer. Begrunnelsen er at flere rigger har gått til land eller blir avviklet. Klubbleder i SAFE, Tom Ove Dyrnes, sier at ansiennitetsprinsippet blir fulgt i nedbemanningsprosessen.

– Nå har vi hatt et endelig drøftelsesmøte med bedriften, og totalt vil 66 bli berørt, sier Dyrnes. To forpleiningsledere, 23 kokker og 41 renholdsoperatører. Av disse er 35 medlemmer i SAFE. Klubben i SAFE synes dette er veldig trist, og har medfølelse med de berørte.

Begrunnelsen er at flere rigger har gått til land eller blir avviklet. Gyda avvikles i løpet av november, Rowan Norway går til UK, West Mira er gått av kontrakt, covid-19 tiltak på riggene avsluttes, West Hercules skal gå til Canada i løpet av januar/februar 2022 og Rowan Viking skal også gå til UK i løpet av året. Utvelgelseskriteriet er basert på ansiennitet i konsernet innen hver yrkesgruppe.

– SAFE-klubben er ikke enig i størrelsen på ressurspoolen som bedriften legger til grunn. Klubben mener det er større behov i ressurspoolen iht punkt 20 i tariffavtalen, sier klubblederen.

Kai Morten Anda, nestleder i SAFE Foto: Rebecca Bjerga
Kai Morten Anda, nestleder i SAFE Foto: Rebecca Bjerga

Kai Morten Anda, nestleder i SAFE, gir sin fulle støtte til klubben i denne nedbemanningsprosessen, hvor de kjemper for at ikke flere enn nødvendig blir oppsagt.

– Jeg syns det er veldig trist at Sodexo står ovenfor en nedbemanningsprosess, sier Anda. SAFE sentralt er opptatt av at bedriften ikke sier opp flere enn nødvendig. SAFE kommer til å støtte og bistå klubben gjennom denne prosessen.

Punkt 20 i tariffavtalen: VIKAR/RESSURSPOOL:

Partene anbefaler at det opprettes vikar/ressurspool med fast ansatte i bedriften for dekning av følgende:

  1. Vikarer ved sykdom
  2. Vikarer ved tariff og lovfestede permisjoner
  3. Personell til kortvarige oppdrag og aktivitetssvingninger

Partene kan lokalt bli enige om avvik fra tariffavtalen for ansatte i vikar/ressurspool (Jf. Felleserklæring om lokale vikar- ressurspoolavtaler). Slik avtale skal godkjennes av organisasjonene. Bruk av midlertidige ansatte skal holdes på et minimum da vikar/ressurspool skal ivareta bedriftens normale behov. Midlertidige ansatte som totalt har arbeidet sammenhengende over 6 måneder, tilsvarende 730 timer, i bedriften skal ha fortrinnsrett for fast ansettelse ved ledige stillinger som man er skikket til.

Skriv ut siden