40-års jubileumsfilm for SAFE

40-års jubileumsfilm for SAFE

SAFE - på oljearbeidrnes side i 40 år. Foto: Halvor Erikstein

SAFE har laget en flott jubileumsfilm som viser historien vår gjennom 40 år.

SAFE sin 40 år lange historie fra 1977 til 2017, er tatt vare på i en jubileumsfim som du nå kan se her på safe.no

Filmen viser de viktigste valgene som ble tatt, viktige vendepunkt i forbundets historie, og hvilke holdninger forbundet representerer i  saker som omhandler sikkerhet, arbeidsmiljø og lønns- og arbeidsvilkår.

Vi håper du liker filmen vår!

Last ned filmen her