40 fra ISO-området forbereder seg til vårens tariffoppgjør

40 fra ISO-området forbereder seg til vårens tariffoppgjør

Rundt 40 ISO-arbeidere samles onsdag og torsdag i Stavanger for å forbrede seg på vårens tariffoppgjør, der SAFE for første gang er forhandlingspart i FOB’en – Fellesoverenskomsten for byggfag. Områdeleder for Konstruksjon & Vedlikehold i SAFE, Atle Rostad, har sammen med Johan Petter Andresen vært primus motorer for seminaret. Organisasjonssekretær for ISO-fagene i  SAFE, Bjarte Mjåseth, […]

Rundt 40 ISO-arbeidere samles onsdag og torsdag i Stavanger for å forbrede seg på vårens tariffoppgjør, der SAFE for første gang er forhandlingspart i FOB’en – Fellesoverenskomsten for byggfag.

Områdeleder for Konstruksjon & Vedlikehold i SAFE, Atle Rostad, har sammen med Johan Petter Andresen vært primus motorer for seminaret. Organisasjonssekretær for ISO-fagene i  SAFE, Bjarte Mjåseth, er blant innlederne på seminaret. width=

 – Det er viktig å være så godt forberedt som mulig når vi setter oss til forhandlingsbordet som part i FOB’en for første gang neste vår, sier Rostad. – Vi har derfor invitert tillitsvalgte og andre ISO-arbeidere til to dager i Stavanger der de får en grundig gjennomgang av avtaleverket, dets oppbygning og historie, utdyper han.

At SAFE nå er part i FOB’en åpner nye muligheter, og dette viser også igjen på  SAFEs  medlemsutvikling på område Konstuksjon & Vedlikehold. Bare i Rostads egen klubb, SAFE i Kaefer, har man fått hundre nye medlemmer siden i vår.

 – På ISO-området er SAFE  utvilsomt større enn Fellesforbundet på norsk sokkel allerede, så vi viser godt igjen på «kjøttvekta». Vi er et stort – og voksende – område som inntil nå aldri har fått forhandle. Nå er vi klar til å gjøre noe på sokkelens dårligste tariffavtale, og vi håper på godt samarbeid med Fellesforbundet om offensive krav, understreker Rostad.

Til å foredra om FOB’en har arrangørene hentet inn Egil Mongstad, en markant skikkelse i norsk fagbevegelse gjennom flere tiår. Han var leder for Tømrer- og Byggfagforeningen i Oslo 1988-2008 og  leder for Fellesforbundet i Oslo fra 1993 til 2004.