6G saken anket til Høyesterett

6G saken anket til Høyesterett

Advokat Bernt Hodne

SAFE tok som eneste fagforeningen opp kampen mot arbeidsgiverne på området rederi for den ulovlige begrensningen av lønnen i arbeidsgiverperioden ved permittering.

SAFE tok som eneste fagforeningen opp kampen mot arbeidsgiverne på området rederi for den ulovlige begrensningen av lønnen i arbeidsgiverperioden ved permittering. 

Da flere bedrifter i 2015 og 2016 så seg nødt til å permittere gjorde de en stor feil, sier advokat Bernt Hodne som førte saken for SAFE.

– De begrenset utbetalingen i arbeidsgiverperioden til 6G, noe de ikke har hjemmel til. SAFE har vunnet fram nå i både tingretten og lagmannsretten med helt klare dommer. Likevel vil nå NR anke til høyesterett for å få en prinsipiell avgjørelse.

Anken har ingen nye anførsler eller bevis, så om anken slipper inn så vil saken i hovedsak være lik der den var i tingretten og lagmannsretten. Anken ble sendt inn innenfor ankefristen og er mottatt retten 7. september. SAFE har enda ikke mottatt noen tilsvarsfrist.