8. mars og kvinnekampen i oljesektoren

8. mars og kvinnekampen i oljesektoren

Torunn Karin Kolås Foto: Rebecca Bjerga

Norge blir kåret år etter år som verdens mest likestilte land, men er vi egentlig i mål? Og hvordan er kvinnekampen i oljesektoren? Har kvinner like lønn som menn?

Norge blir kåret år etter år som verdens mest likestilte land, men er vi egentlig i mål? Og hvordan er kvinnekampen i oljesektoren? Har kvinner like lønn som menn? Nei! Fremdeles er det et nokså stort likelønnsproblem i vårt land. For hver 100-lapp en mann tjener, får en kvinne 87,6 kroner. Og forskjellene vedvarer inn i pensjonsalder. På den andre siden, har gapet mellom kjønn og kjønnsdelte jobber blitt mindre, mye mindre.

Torunn Kolås husker den gangen hun begynte som lærling på Mongstad i 1987 som industrimekaniker. Hun var den eneste kvinnen på jobb. I senere tid har det blitt flere kvinner i yrket, og det mener Kolås er kjempe positivt.

– Rene manns- eller kvinnedominerte arbeidsplasser skaper ikke godt miljø, så en blanding er det aller beste, sier hun.

I dag er det flere kvinner i oljesektoren, og enda flere i mannsdominerte yrker. Grunnen kan være alle de gode hjelpemidlene vi har fått i dag, mener Kolås. Hun oppfordre flere kvinner til å søke jobber innen oljesektoren.

– Vi behøver ikke å være fysisk de sterkeste for å ha en tung jobb, sier hun. Alle må godta at vi er som vi er, og vi må jobbe i lag. Velkommen i oljeindustrien, sier hun, der er det veldig kjekt å være.